Hakhoutbeheer en boomrooi

Voor elke gekapte boom planten wij een nieuwe!


Bomen zijn van onschatbare waarde. Ze helpen de lucht die we inademen te zuiveren, ze filteren het water dat we drinken en ze bieden leefruimte voor dieren. Bovendien voorkomen ze overstromingen en erosie en helpen ze de bodem te vullen met voedingsstoffen die nodig zijn voor de landbouw. Waarom laten we sommige bomen dan bewust sneuvelen?

Boomrooi

Bomen moeten soms gekapt worden om veiligheidsredenen, om ruimte te geven aan andere bomen of voor ruimtelijke ontwikkeling. Alle gemeentelijke bomen worden jaarlijks gecontroleerd om zeker te zijn dat ze de veiligheid in de buurt kunnen waarborgen. Ook gaan we na of de boom gesnoeid moet worden.

Zie je een boom op het openbaar domein die een gevaarlijke situatie veroorzaakt? Meld dit meteen aan de dienst Groen & Openbare Reinheid. De betreffende boom zal dan zo snel mogelijk gecontroleerd worden en - indien nodig - met spoed gekapt (= noodkap).

Nieuwe boom planten

Als er toch bomen gekapt moeten worden, vervangen we die door een nieuwe boom. Dat kan echter niet altijd op exact dezelfde plaats: vanwege andere bomen die in de onmiddellijke omgeving staan, maar ook door ondergrondse beperkingen zoals kabels en leidingen. In dat geval zoekt de gemeente een nieuwe locatie in hetzelfde gebied om een boom te planten. Daardoor zit er soms wat tijd tussen het verwijderen en het vervangen van de boom. Als er een nieuwe boom geplant werd, zie je dat voortaan aan de informatieve affiche die onze groendienst op deze plek achterlaat (zie afbeelding rechts).

Meer informatie: grimbergen.be/bomenrooien

Hakhoutbeheer

Tussen november en maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit langs de gewest- en autosnelwegen. Die periode werd bewust gekozen omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden. Het inkorten van bomen is noodzakelijk om het veiligheidsrisico van zware takken op de weg te vermijden. Het effect op het uitzicht is tijdelijk en na enkele maanden schieten opnieuw jonge scheuten uit. Op termijn wordt de beplanting jonger en voller, met meer biodiversiteit.

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Dat kan eventueel geluidshinder met zich meebrengen. De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf, waardoor er slechts beperkte hinder zal zijn voor het verkeer. 

Gepubliceerd op woensdag 28 dec. 2022 om 14 u.