Handhaving in Grimbergen

De dienst Handhaving heeft als doel:

  • de ruimtelijke ordening te verbeteren
  • mens en milieu te beschermen
  • algemene leefkwaliteit in de gemeente verhogen.

Wij doen dit vanuit een geïntegreerd kader. Wij doen hiervoor heel wat preventieve (proactieve) controles, maar ook controles achteraf (reactieve). De cel handhaving kan bijvoorbeeld, na een melding vaststellingen komen doen. Ofwel gaan we dan proactief een aanbeveling doen zodat overtredingen in de toekomst kunnen vermeden worden, ofwel gaan we een aanmaning uitschrijven. Zo kunnen we de overtreding stoppen en de gevolgen (laten) herstellen (reactief). Meldingen worden onderzocht en indien nodig gaan we ter plaatse een controle uitvoeren. Wij werken nauw samen met de lokale politie, het Vlaams gewest en het parket. Afdeling Handhaving van het Vlaams gewest en het parket kunnen zelf ook een overtreder sanctioneren.

Voor dringende meldingen buiten de kantooruren kan je terecht bij de politie via het nummer 101. 

Wij handhaven op drie domeinen: ruimtelijke ordening, milieu en politiereglement.

Ben je op vakantie?

Bij de politiezone van Grimbergen kan je een afwezigheidstoezicht aanvragen. Zij kunnen dan gedurende jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden.

Indien je dit wenst kan ook onze gemeenschapswacht een handje toesteken.

Wat doen wij niet?

  • Burengeschillen worden niet behandeld. Burgerlijke kwesties zoals schade, eigendomsgeschillen, huurgeschillen en dergelijke, zijn bevoegdheden van de vrederechter. Ook de wijkagent is vaak een aanspreekpunt als je hinder in de buurt ondervindt. De eerste stap blijft echter om zelf contact te nemen met je buurman of buurvrouw en samen tot een oplossing te komen. Als zelfs een goede babbel niet werkt, verwijzen wij u door naar het vredegerecht.
  • Anonieme klachten worden ook niet behandeld. Wij delen geen contactgegevens mee met de vermoedelijke overtreder. Het voorwerp van de vermoedelijke overtreding moet voldoende duidelijk omschreven worden. Een korte schets van de mogelijke overtreding, een correct en volledig adres en eventueel foto’s zijn nodig om uw melding nader en grondig te kunnen onderzoeken.

Contact

Dienst Handhaving

Adres
Prinsenstraat 22 , 1850 Grimbergen
Tel.
02 260 12 08
handhaving@grimbergen.be
Website
www.grimbergen.be/handhaving
Vandaag
Nu telefonisch bereikbaar
Telefonisch bereikbaar van 8 u. tot 12 u.
Morgen
Telefonisch bereikbaar van 8 u. tot 12 u.

We werken enkel op afspraak: 02 260 12 11.

Alle openingsuren Dienst Handhaving