Onze gemeente zet verder in op handhaving

140 GAS-(overlast)boetes op een half jaar tijd: dat is het resultaat van het engagement van afvalintercommunale INCOVO, gemeentelijke én gewestelijke handhavers in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.


In 2021 stapte onze gemeente in een intensief coachingstraject onder begeleiding van Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Doel was en is nog altijd om het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente te verminderen en ons beleid te optimaliseren. Samen met Mooimakers zetten we in op bewustmaking, maar sensibiliseren alleen blijkt spijtig genoeg onvoldoende. Zwerfvuil en sluikstorten vormen een grote ergernis en daarom doet de gemeente sinds begin dit jaar een beroep op INCOVO én een eigen handhavingsdienst om de strijd aan te binden. Overtreders krijgen niet alleen een GAS-boete, maar mogen zich ook verwachten aan de opruimkosten, die flink kunnen oplopen.

10 + 16 = 26

Sinds begin juni schakelt onze gemeente nog een versnelling hoger en zijn ook 10 gewestelijke OVAM-handhavers aangesteld om de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort aan te gaan. De Vlaamse overheid zal het aantal handhavers verder optrekken tot 26 en toont daarmee haar focus op deze gemeenschappelijke strijd. De handhavers worden vooral ingezet op hotspotlocaties en tijdens evenementen die veel publiek lokken, zoals een jaarmarkt of kermis. Wie zijn afval dan zomaar op straat gooit in plaats van het in de vuilnisbak te gooien of mee te nemen, krijgt onmiddellijk een GAS-boete. Tijdens het kermisweekend van 11-12 juni in Strombeek-Bever betrapten onze handhavers zo 12 overtreders op o.a. het weggooien van sigarettenpeuken op openbaar domein en/of het niet bijhebben van een hondenpoepzakje. 

Sluikstorten = écht niet oké

We benadrukken: sluikstorten is niet oké. Naast het verzieken van wat een aangename leefomgeving zou moeten zijn, is er bovendien het financiële plaatje: de boete en opruimkosten liggen vele malen hoger dan de kost van afvalzakken om goed te sorteren.

Gemeente Grimbergen zet samen met Mooimakers verschillende acties op touw om een sluikstortvrije gemeente te bekomen. Van 3 tot en met 9 oktober is er de intussen gekende ‘Week van de Handhaving’. Tijdens die week spenderen we extra aandacht aan de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek. We werken daarvoor samen met INCOVO, onze handhavingsdienst en de lokale politie. We sensibiliseren onze burgers, belonen goed gedrag, maar beboeten overtreders.

1.147 verkeersinbreuken vastgesteld

Volledigheidshalve geven we nog de cijfers van de GAS-boetes op verkeersinbreuken mee: op een half jaar tijd liepen die vaststellingen op tot 1.147!

Gepubliceerd op dinsdag 16 aug. 2022 om 14.37 u.