Helman de Grimbergelaan: werken in opdracht van Fluvius in de Helman de Grimberghelaan tussen nummer 48 en de Spaanse Lindebaan. Werken starten vanaf en tussen 21/05/24 en 14/06/24

In opdracht van Fluvius dienen er werken uitgevoerd te worden in de Helman de Grimberghelaan tussen nummer 48 en de Spaanse Lindebaan. De werkput is gelegen in het voetpad en de rijbaan.  

De Helman de Grimberghelaan tussen nummer 48 en de Spaanse Lindebaan wordt afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. Daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).