Herbruikbare luiers

Wat?

Er wordt een subsidie verleend voor de aankoop en het gebruik van herbruikbare luiers.

Voorwaarden

De premie wordt uitsluitend toegekend aan ouders woonachtig in de gemeente Grimbergen. De ouders of één van de ouders moet(en) voor het bekomen van de premie een aanvraagformulier indienen bij de gemeentelijke dienst Omgevingsbeleid met daarbij een origineel aankoopbewijs (factuur) op naam en met vermelding van de aankoopprijs ter waarde van minimum 200 euro. Het bijgevoegde aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

De premie is éénmalig per kind en bedraagt maximum 100 euro.

De premieaanvraag wordt ingediend voor de tweede verjaardag van het kind. Een kopie van het identiteitsbewijs van het kind waarvoor de premie wordt aangevraagd dient ook bijgevoegd te worden.