Hitteplan

Natuurlijk zijn we blij als er barbecueweer wordt voorspeld. Maar aan die barbecue is het al heet genoeg. Omgevingstemperaturen van meer dan 30°C zijn niet zo aangenaam voor iedereen. Allerminst voor kwetsbare personen, zoals ouderen, sociaal geïsoleerden, chronisch zieken en (jonge) kinderen. Ook dieren kreunen onder extreme warmte. Zorg dus voor jezelf én voor elkaar! 

Van nationaal ozon- en hitteplan tot Vlaams Warmteactieplan

Periodes van zeer warm weer kunnen leiden tot (volks)gezondheidsproblemen. Tel daarbij te hoge ozonconcentraties en je hebt een plan van aanpak nodig. Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan, tien jaar lang een federale bevoegdheid. Sinds 2015 is het aan Vlaanderen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor het uitsturen van de warmtewaarschuwingen en de sensibilisering van zowel de algemene bevolking als van organisaties en professionelen die werken met kwetsbare groepen. Het Vlaams Warmteactieplan is geboren.

Een waakzaamheids- en waarschuwingsfase

Het Vlaams Warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheids- en waarschuwingsfase. Tijdens de waakzaamheidsfase vraagt Zorg en Gezondheid aan professionelen die werken met kwetsbare doelgroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke periode van langdurig warm weer. 

De waarschuwingsfase wordt afgekondigd op het moment dat gezondheidseffecten door erg warme temperaturen worden verwacht. Men vraagt de algemene bevolking én de professionelen die met kwetsbare doelgroepen werken om extra maatregelen te nemen die zichzelf en risicogroepen beschermen.

Dan bestaat er ook nog een federale alarmfase. Die fase wordt aanzien als een crisisfase en is belangrijk om extra maatregelen te nemen bovenop de maatregelen die al genomen zijn tijdens de waarschuwingsfase.

UV-straling

Wist je dat 1 op de 5 Belgen voor zijn 75ste met huidkanker te maken krijgt? Huidkanker is wereldwijd en in België de meest voorkomende kanker. Bovendien wordt de komende tien jaar een verdere toename verwacht. Het goede nieuws is dat je met enkele basistips je risico al heel sterk kan terugdringen. Want minstens 75% van de huidkankers is vermijdbaar door de juiste zonnepreventie vanaf jonge leeftijd.