Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Starten met een horecazaak in Grimbergen

Om een horecazaak te starten of over te nemen in Grimbergen moet je een aantal formaliteiten vervullen

Wat?
Om controle te houden op horecazaken en de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle uitbaters van horecazaken in Grimbergen over een vergunning beschikken.
Ook als je sterke of gegiste dranken schenkt op een tijdelijke drankgelegenheid moet je over een vergunning beschikken.

Wie mag een horecazaak uitbaten?
Om een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak te verkrijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Je mag geen grote strafrechtelijke veroordelingen (een criminele of correctionele straf van meer dan 1 maand) opgelopen hebben, tenzij deze al geruime tijd verstreken zijn.
• Je moet voldoende verzekerd zijn (Burgerlijke Aansprakelijkheid/objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffing).
• Je horecazaak moet voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. brandveiligheid, hygiëne en stedenbouw.
Alle voorwaarden kan je raadplegen in het reglement.

Waar moet je een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak aanvragen?
Je aanvraag voor een vergunning dien je schriftelijk of digitaal in bij het bedrijvenloket.

Wat moet je indienen om een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak aan te vragen?
Je aanvraag moet de volgende documenten en gegevens bevatten:
- kopie van de identiteitskaart, recto-verso, van de verantwoordelijke uitbater.
- een uittreksel uit de Kruispuntenbank van Ondernemingen
- een plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte.
- het brandveiligheidsattest voor horecazaken opgemaakt door de brandweer Vilvoorde.
- een kopie of attest van de verzekering wettelijke BA uitbating
- een kopie of attest van de brandverzekering
- indien huurder - een kopie van de handelshuurovereenkomst
- een kopie van de AANVRAAG bij de voedselinspectie (FAVV)
- indien nodig een meldingsformulier milieuklasse 3
- indien nodig een aanvraag vergunning milieuklasse 1 of 2


Hoe wordt een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak toegekend?
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de moraliteit van de aanvrager.
De brandweer en de voedselinspectie voeren een controle uit.
Na indienen van de aanvraag wordt het dossier nagekeken door het bedrijvenloket samen met andere bevoegde diensten zoals politie, milieu, stedenbouw.
Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 45 dagen na indiening over je aanvraag voor een vergunning.
Bij het niet naleven van het reglement, kan het college van burgemeester en schepenen je vergunning schorsen of intrekken.

Hoeveel kost het?
De vergunning is gratis.
 
Documenten
Aanvraagformulier horecavergunning
Reglement horecavergunning

Melding milieu milieuvergunning klasse 3
Aanvraag milieuvergunning 1 en 2DE STARTERSBROCHURE

Starten met je horecazaak van A tot Z. Klik HIER voor meer info over de Startersbrochure Horeca.


Met deze Horeca Startersbrochure proberen we u alvast wegwijs te maken in alle verplichtingen waaraan een horecaondernemer moet voldoen. Aan sommige verplichtingen moet élke zelfstandige ondernemer in dit land voldoen. Maar de horeca kent heel wat specifieke regelingen zoals die voor voedselveiligheid, toegankelijkheid of de kassa.

Deze startersgids is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Grimbergen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en van Horeca Vlaanderen.

Uiteraard kan een startersbrochure niet alles uitleggen. Indien u nog vragen heeft, kom dan gerust langs op de dienst Economie van de gemeente Grimbergen, tel. 02 260 12 92 of via e-mail katrien.vanaken@grimbergen.be . Je kan ook contact opnemen met Horeca Vlaanderen via 02 213 40 10.

We wensen u alvast erg veel succes met het starten van uw nieuwe zaak!