Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Huisvuilophaling

Hittemaatregel: huisvuilophaling start bij wam weer om 5 uur

Hitteplan Intradura:
Door de voorspelde hoge temperaturen zullen de huisvuilophalingen nog tot 14 augustus 2020 starten om 5 uur ipv 6 uur.

Tip: Zet dus best de aan te bieden fracties de avond voor de ophaling buiten na 18 uur. 


Tijdens de zomermaanden kan deze regeling op regelmatige basis terugkomen.
Intradura raadt aan om tijdens de zomermaanden de fracties de avond voor de ophaling buiten te zetten na 18 uur.
 
 

Ophaling van papier en karton: verplaatst naar  dinsdag 24 maart 2020.

Intradura wil de dienstverlening blijven garanderen in deze periode van de corona-maatregelen. Daarom wordt de planning van de afvalophalingen regelmatig bekeken volgens de beschikbare capaciteit.

In de gemeente Grimbergen wordt de ophaling van papier en karton van maandag 23 maart 2020. verplaatst naar dinsdag 24 maart 2020.
Dit is ervan uitgaande dat in tussentijd de maatregelen rond het coronavirus niet wijzigen.

Voor alle afvalvragen kan u terecht bij Haviland via dispatching@intradura.be of op het nummer 02 334 17 40.

Om de ophalingen vlot te laten verlopen is het ook absoluut noodzakelijk dat de zakken tijdig worden buiten gezet. Dit kan reeds daags vóór de ophaling, ten vroegste vanaf 18 uur 's avonds. De ophalingen kunnen gebeuren vanaf 6.30 uur.

Klachten

Bij klachten aangaande de ophalingen (alle fracties) kan u recthstreeks terecht bij Haviland (02 334 17 40).


HOE JE AFVAL CORRECT AANBIEDEN


Hoe je afval aanbiedt, dat maakt voor de veiligheid van de ophalers een groot verschil uit. Voor Intradura en het gemeentebestuur primeert de veiligheid van het Intradura-personeel. Toch vallen er jaarlijks gewonden tijdens de afvalinzameling, door bijvoorbeeld snijwonden. Dat moeten we vermijden! En daar hebben we jouw hulp en correct dichtgemaakte zakken voor nodig!

Goed dichtgemaakt: 1 stevige krop (= handvat)
Laders moeten vuilniszakken kunnen opnemen zonder in contact te komen met het afval. Denk maar aan scherpe voorwerpen. Een zak moet dicht met 1 stevige krop. Zo kan de lader de zak veilig en hygiënisch vastnemen en in de vrachtwagen werpen.

Fout dichtgemaakt: plakband
Sommige zakken zijn overvol gepropt en bovenaan dicht geplakt met plakband. De enige manier om zo‘n zak op te nemen, is door hem dicht bij het lichaam te houden. Zeer onveilig en onhygiënisch.

Fout dichtgemaakt: half dichtgebonden zak
Een overladen zak die half dichtgebonden wordt, is moeilijk vast te grijpen bovenaan en de kans groot dat afval op de lader of stoep valt. Nogal vuil dus!
Dichtgeplakte zakken worden vanaf 1 april 2018 niet meer meegenomen door de ophalers. Op de zak zal dan, zoals bij een fout gesorteerde pmd-zak, een sticker gekleefd worden met de boodschap dat deze niet correct is aangeboden. Correct aangeboden zakken nemen we natuurlijk met plezier wel mee! Alvast bedankt voor jullie medewerking!