Humbeeksesteenweg: werken inzake telecomwerken door JACOPS in de Humbeeksesteenweg tussen de nummers 262 en 350. Werken starten vanaf en tussen 3/06/24 tot 21/06/24

Aannemer JACOPS dient telecomwerken uit te voeren in de Humbeeksesteenweg tussen de nummers 262 en 350. De werkput is gelegen in het voet- en fietspad en een gedeelte van de rijbaan.

In de Humbeeksesteenweg tussen de nummers 262 en 350 wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld ter hoogte van de werfzone. Het verkeer zal ter hoogte van de werfzone geregeld worden aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.

De werkzaamheden zullen zeker niet zo lang duren, maar omdat ze in fases moeten werken om de materialen voldoende droogtijd te geven, wordt er voldoende tijd voorzien.