Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Huren/verhuren

Als huurder sluit je met de eigenaar van een woning een huurovereenkomst af waarin de rechten en plichten staan van beide partijen en de termijn waarbinnen deze rechten en plichten van toepassing zijn.

Huurovereenkomsten vallen onder de woninghuurwet. Die wet streeft een evenwicht na tussen de rechten van de verhuurder en de belangen van de huurder. De woninghuurwet is alleen van toepassing op de huur van woningen die dienen als hoofdverblijfplaats van de huurder en dat met toestemming van de verhuurder. De huurder moet dus effectief en voornamelijk in de gehuurde woning wonen.

Elke partij moet een exemplaar van de huurovereenkomst krijgen. In de praktijk zullen er dus altijd minstens drie exemplaren nodig zijn: een voor de huurder, een voor de verhuurder en een voor de verplichte registratie van het contract. Sinds 1 januari 2007 moet de verhuurder een geschreven huurovereenkomst laten registreren. Hij moet het contract voorleggen aan het registratiekantoor van de plaats waar de woning gelegen is. Door de registratie krijgt het huurcontract een zogenaamde 'vaste datum' en wordt het bindend voor derden. Vanaf deze vaste datum is de huurder wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van de gehuurde woning.

Heeft u problemen in de woning, kijk dan zeker eens naar volgende tips voor uw woning. Indien het ernstig is kan u steeds een kwaliteitsonderzoek aanvragen.

Heeft u andere vragen omtrent huren, dan kan u als huurder terecht bij de huurdersbondhttp://www.vob-vzw.be/HB/AdressenenSpreekuren/Routebeschrijving/tabid/500/Default.aspx
De gemeente Grimbergen en het OCMW van Grimbergen hebben een collectief lidmaatschap met de huurdersbond afgesloten. Dit wil zeggen dat u als bewoner gratis juridisch advies kan inwinnen bij de huurdersbond.
 
Als u een woning verhuurt, kan u zich aansluiten bij het huurgarantiefonds. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies wanneer uw huurder de huur niet kan betalen.
U kan als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen wanneer de huurder minimaal drie maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.
Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal drie maanden huur bijpassen, met een plafond van 2700 euro.

Voorwaarden:
U kan zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds wanneer u aan volgende voorwaarden voldoet:
• U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken.
• Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: u moet zich aansluiten binnen de twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
• De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Procedure
U kan zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds of u print het formulier af en stuurt het op met de post.
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/het-vlaams-huurgarantiefonds-bescherm-uzelf-tegen-huurachterstand

Bedrag
Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 75 euro per huurcontract.