Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Huwelijk

Indien u van plan bent te huwen kan u een mail sturen naar DG_burgerlijkestand@grimbergen.be.
Wij verzoeken u reeds een scan van uw identiteitskaarten en/of verblijfskaarten bij te voegen.
Op deze manier kunnen wij reeds een dossier aanmaken om u zo beter verder te begeleiden bij de verdere procedures.

Het huwelijk wordt voltrokken in de woonplaats van één van beide partners.

De aangifte van het huwelijk dient te worden gedaan in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden. Indien de aangifte niet kan gebeuren door beiden, is een gelegaliseerd schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming blijkt van de afwezige toekomstige echtgenoot of echtgenote.
Belgen, verblijvend in het buitenland en niet ingeschreven in één van voornoemde registers, kunnen aangifte doen:

 • in de gemeente van laatste inschrijving in één van voornoemde registers van één van beide partners
 • of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide partners is ingeschreven in één van voornoemde registers.
 • of in de geboorteplaats van één der partners.
 • in Brussel, wanneer de in het buitenland verbljvende Belg geen beroep kan doen op één van de voorgaande gevallen.

De dienst burgerlijke stand zorgt zelf voor de documenten als deze van een Belgische gemeente komen.

1. Bent u geboren in België en ingeschreven in een bevolkings- of vreemdelingenregister in België dan dient u in geval van een laatste en/of voorgaande huwelijk in het buitenland wel zelf te zorgen voor een originele echtscheidings- of overlijdensakte (eventueel) gelegaliseerd en vertaald door een beëdigd vertaler in België.
2. Bent u geboren in België maar niet ingeschreven in een bevolkings- of vreemdelingenregister in België dan dient u in geval van een laatste en/of voorgaande huwelijk in het buitenland dezelfde stukken onder dezelfde voorwaarden voor te leggen als in punt 1 en moet u bovendien zelf zorgen voor een origineel (eventueel) gelegaliseerd bewijs van woonst, nationaliteit en burgerlijke staat.
3. Bent u niet geboren in België en niet ingeschreven in een bevolkings- of vreemdelingenregister in België dan dient u zelf te zorgen voor een geboorteakte, eventuele echtscheidings- of overlijdensakte en een bewijs van woonst, nationaliteit en burgerlijke staat.
De vreemde akten moeten origineel zijn en voorzien zijn van de nodige legalisaties en vertaald door een beëdigd vertaler. Documenten mogen nooit ouder zijn dan 6 maand.
4. Bent u niet geboren in België en ingeschreven in het bevolkingsregister in België dan dient u zelf te zorgen voor een geboorteakte.

Documenten van tweetalige gemeenten moeten voor Grimbergen in het Nederlands opgesteld worden. Stukken uit het buitenland moeten meestal gelegaliseerd worden en daarna vertaald worden door een beëdigd vertaler en dit neemt doorgaans veel tijd in beslag. Daarom nemen mensen die een vreemde akte moeten indienen best tijdig contact op met onze dienst.

De huwelijksceremonie:

Opgelet:
De huwelijken vinden plaats in de raadzaal. Nu er 1,5 meter tussen elke persoon dient te worden behouden, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen er maximum 18 personen (+ 12 jaar) aanwezig zijn op het gemeentehuis bij een trouwceremonie. Concreet betekent dit het volgende:  

 • 16 gasten (excl. kinderen <12 jaar);
 • 1 mandataris;
 • 1 personeelslid burgerzaken.

Ook de inachtneming van de volgende voorwaarden dienen gehandhaafd te worden:
 • het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
 • vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof bij het bezoeken van publieke evenementen op het grondgebied Grimbergen, dit ook bij betreding van het gemeentehuis. Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt (burgemeester besluit van 22 juli 2020).
 • het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw;
 • het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang;

Deze maatregelen worden genomen in het belang van ieders veiligheid.
Wij danken u voor het begrip en indien u nog verdere vragen heeft, kan u uiteraard contact opnemen met onze dienst.
Elke plechtigheid duurt ongeveer 30 minuten en verloopt als volgt:

 • Verwelkoming van het bruidspaar, familie en vrienden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • De voorlezing van een samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten.
 • De eigenlijke huwelijksvoltrekking, met het ja-woord.
 • De voorlezing van de huwelijksakte en de ondertekening van de huwelijksakte door het bruidspaar en hun getuigen.
 • Indien gewenst het opsteken van de trouwringen.

Het huwelijk wordt steeds in de Nederlandse taal voltrokken.

Kostprijs van een huwelijk:

 • € 30,00 trouwboekje
 • Een huwelijk afgesloten op maandag tot en met donderdag van 10u00 - 15u30: € 105,00 (trouwboekje inbegrepen).
 • Een huwelijk afgesloten op vrijdag van 10u00 - 14u30: € 130,00 (trouwboekje inbegrepen).
 • Een huwelijk afgesloten op zaterdag van 10u00 - 15u00: € 180,00 (trouwboekje inbegrepen).
Huwelijksakten online

Op de website van het rijksarchief kan u de digitale versie van huwelijksakten opzoeken. Klik hiervoor op deze link: http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/