Ik wil graag een volmacht geven want ik kan zelf niet gaan stemmen.

Je bent niet verplicht om een volmacht te geven als je, om eender welke reden, niet naar het stembureau kan gaan om te stemmen. Je bent ook niet verplicht om een attest of bewijsstukken in te dienen als je niet kan gaan stemmen en geen volmacht wenst te geven.

Er kan enkel een volmacht gegeven worden voor onderstaande redenen, die zal je moeten aantonen met een bijhorend attest.

RedenBij gemeente langsgaan?Formulieren
Tijdelijk verblijf in buitenlandJa, op afspraak Appoint AgendaBewijsstukken + attest A96A laten ondertekenen door burgemeester of zijn gemachtigde.
Dit attest bij volmachtformulier A95 bijvoegen
Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger + gezinsledenJa, op afspraak Appoint AgendaAttest waaruit uitoefening van beroep blijkt + attest A96b invullen en laten ondertekenen door burgemeester.
Dit attest bij volmachtformulier A95 bijvoegen
Ziekte of handicapneeVolmachtformulier A95 + medisch attest
Om beroepsredenen in buitenland + gezinsledenneeVolmachtformulier A95 + attest werkgever
Om beroepsredenen in BelgiƫneeVolmachtformulier A95 + attest werkgever
Verblijf in strafinrichtingneeVolmachtformulier A95 + attest strafinrichting
Activiteit omwille van godsdienst of overtuigingneeVolmachtformulier A95 + attest religieuze overheid
StudieredenenneeVolmachtformulier A95 + attest onderwijsinstelling

Voorwaarden

Een volmacht geldt voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever uitgenodigd is. De volmachtkrijger moet dus stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als die waarvoor de volmachtgever stemrecht heeft.

De volmachtkrijger kan slechts 1 volmacht aanvaarden.

Er zijn 2 documenten nodig om een volmacht te geven:

  • het volmachtformulier A95 waarmee de volmachtgever een volmacht geeft aan de volmachtkrijger. Beide personen moeten het volmachtformulier ondertekenen.
  • een attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest dat is, hangt af van de reden waarom de kiezer een volmacht geeft. Dat attest moet bij het volmachtformulier gevoegd worden.

De volmacht met een verklaring op erewoord is afgeschaft bij de lokale verkiezingen. De enige mogelijkheid die het Kiesdecreet vermeldt, is het voorleggen van bewijsstukken.

Procedure op de dag van de verkiezingen (13 oktober 2024).

Als volmachtkrijger breng je de volgende documenten mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

  • Eigen identiteitskaart
  • Eigen uitnodigingsbrief op papier
  • Uitnodigingbrief van de volmachtgever op papier
  • Ingevuld en ondertekend volmachtformulier + attest met bewijs dat volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen