INFOVERGADERING | di. 23/04 - 20 u. | Fenixx BeigHum | Renovatie oud gemeentehuis + wegenis- en rioleringsproject in Beigem

Door een dubbele boeking zal de informatievergadering plaatsvinden in de voetbalkantine van Fenixx BeigHum (Parklaan 1, 1852 Beigem). Vooraf inschrijven is niet nodig.


Op dinsdag 23 april 2024 om 20 u. ontvangt het gemeentebestuur van Grimbergen inwoners van Beigem en geïnteresseerden om uitleg te geven bij twee omvangrijke projecten in de deelgemeente. 

Er zijn twee belangrijke werven voor Beigem in volle voorbereiding. Daarover wil het gemeentebestuur de omwonenden en geïnteresseerden graag informeren. Enerzijds wordt een presentatie over de toekomst van het oud gemeentehuis gegeven, anderzijds is er een toelichting over de wegenis- en rioleringswerken ‘GUP19’.

Stormschade oud gemeentehuis

Op de hoek van de Gemeentehuisstraat en de Beigemsesteenweg bevindt zich het oud gemeentehuis van Beigem. In het verleden werden in dit gebouw klaslokalen voor de naastgelegen gemeenteschool ondergebracht en deed het onder meer dienst als opbergruimte en vergaderzaal voor verenigingen.

Na de doortocht van storm Ciara in februari 2020 liep het gebouw aanzienlijke schade op, waarna de toekomst onduidelijk was en zelfs de afbraak werd bekeken. Het gemeentebestuur koos resoluut voor het behoud van dit voor Beigem beeldbepalende gebouw en zet met dit project in op de grondige renovatie van zowel de binnen- als de buitenkant. 

Verbeterde schoolwerking

De school in Beigem functioneerde tot voor kort op drie locaties. Sinds het begin van dit schooljaar zijn de klascontainers van de Parklaan naar de Gemeentehuisstraat verhuisd. Met de werken die nu op het programma staan, worden deze klascontainers overbodig. In het oud gemeentehuis worden op de gelijkvloerse verdieping het secretariaat, de directie, de zorgklas en het lerarenlokaal voorzien. Door deze centrale ligging zal de toegankelijkheid voor de school vergroten, wat de hele werking van de school ten goede zal komen. Verder worden er op de verdiepingen twee klaslokalen en een zolder voorzien.

Het gemeentebestuur stelde voor dit project architectenbureau Evolta aan, dat het hele traject begeleidt. Voor dit project is een budget voorzien van € 1.450.000. De werken aan het oud gemeentehuis staan gepland voor het voorjaar van 2025.

Rioleringswerken

Een gebiedsdekkend uitvoeringsplan, afgekort ‘GUP’, lijst de toekomstige rioleringsprojecten van een gemeente op. Voor Grimbergen staat met ‘GUP19’ een uitgebreid wegenis- en rioleringsproject op stapel in Beigem.

Met dit project wordt al het afvalwater vanaf het hoogstgelegen deel in Beigem richting Humbeek afgevoerd en komt het niet meer ongezuiverd in de Meiskensbeek terecht. De rioleringswerken situeren zich in de zone van de Gemeentehuisstraat tot aan de Kruisstraat, inclusief een gedeelte van de Meerstraat en de Beigemsesteenweg, dat hiertussen gelegen is. Ook een belangrijk deel van de Eversemsesteenweg en de volledige Coppendries bevinden zich in de werfzone.

Opwaardering straten

Al deze straten hebben een ander karakter, wat dit project de nodige complexiteit geeft.

Het gemeentebestuur koestert hoge ambities binnen de beperkte beschikbare ruimte:

  • Fietspaden langsheen de Meerstraat;
  • Realisatie van een aantrekkelijke Beigemsesteenweg (aangenamere voetpaden, parkeerplaatsen én voldoende ruimte voor bomen en infiltratie), met behoud van de kasseistenen;
  • Aanpak Eversemsesteenweg (smalle straat met putten, als gevolg van de stukgereden bermen).


In dit project ligt het voorontwerp nu op tafel. De gemeente rekent op de inbreng van haar inwoners, alvorens ze de definitieve plannen goedkeurt. De timing voor uitvoering is op vandaag nog niet gekend, maar dit werk zal sowieso gefaseerd uitgevoerd moeten worden.