Inname openbaar domein - signalisatievergunning

Voert u zelf werken uit, laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden:

  • het (ver)bouwen van een gebouw
  • het plaatsen van een container te plaatsen
  • het plaatsen van een zomerterras voor een café
  • het plaatsen van een tijdelijke installatie (betonmolen, werfkeet enz.)
  • het plaatsen van een automaat (voor drank, brood, gebak enz.)
  • het plaatsen van een reclamepaneel te plaatsen op de stoep


De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder... om de werken uit te voeren.

Wat hebt u nodig?

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Voor de inname van het openbaar domein (stoep, parkeerplaats, weg enz) moet u steeds een retributie te betalen.

Hoe aanvragen? 

De documenten voor aanvragen voor inname van het openbaar domein vindt u terug op https://www.politie.be/5410/downloads/parkeerverbod-aanvragen.

Nog vragen? Contacteer ons via het e-mailadres openbaar.domein@grimbergen.be.