Inschrijven in een Grimbergse school

Basisonderwijs

Voor het schooljaar 2022-2023 werken alle Grimbergse kleuter- en lagere scholen met één centraal aanmeldingssysteem.
Dit systeem zorgt ervoor dat u als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om uw kind in te schrijven.

Op maandag 10 januari 2022 om 9.00 uur start de afzonderlijke aanmeldingsperiode voor:

  • broers en zussen
  • kinderen van personeelsleden van een bepaalde school

Deze voorrangsperiode eindigt op maandag 24 januari 2022 om 10.00 uur. Kinderen uit de voorrangsgroepen die dan niet zijn aangemeld, verliezen hun voorrangsrecht.

Vanaf 7 maart 2022 om 9.00 uur kunnen alle andere kinderen aangemeld worden. Deze algemene aanmeldingsperiode eindigt op woensdag 20 april 2022 om 16.00 uur.

Kinderen die dan niet aangemeld zijn, zullen pas vanaf 6 juni 2022 kunnen inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.

Op aanmelden.grimbergen.be vindt u alle informatie op een rij.


Secundair onderwijs

Ook secundaire scholen hebben in onze regio steeds vaker meer kandidaat-inschrijvers dan plaatsen.

  • De scholen uit Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Vilvoorde en Wemmel traden toe tot het platform met één centraal aanmeldingssysteem.
    Alle nuttige informatie hierover vindt u op de website aanmelden.school.

  • De meeste Nederlandstalige secundaire scholen uit het Brussels Gewest (Brussel, Jette, Laken, …) werken ook met een aanmeldingssysteem.
    Zij gebruiken een platform dat u vindt op het internetadres inschrijveninbrussel.be.

Enkel kinderen die willen inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs moeten aanmelden.

Raadpleeg steeds de website van alle scholen waarin u geïnteresseerd bent. Zo weet u zeker of er gewerkt wordt met aanmelden of rechtstreeks inschrijven en mist u de boot niet.