Inschrijven in een Grimbergse school

Basisonderwijs

Voor het schooljaar 2024-2025 werken alle Grimbergse kleuter- en lagere scholen met één centraal aanmeldingssysteem.

Dit systeem zorgt ervoor dat jij als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Op 8 januari 2024 om 9 u. start de aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen. Tot de voorrangsgroepen behoren:

  • kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een bepaalde school is ingeschreven (vnl. broers en zussen);
  • kinderen van personeelsleden van een bepaalde school.


Deze voorrangsperiode eindigde op 22 januari 2024 om 10 u. Kinderen uit de voorrangsgroepen die dan niet zijn aangemeld, verliezen hun voorrangsrecht.

Vanaf 27 februari 2024 om 9 u. kunnen alle andere kinderen aangemeld worden. Deze algemene aanmeldingsperiode eindigt op 19 maart 2024 om 16 u. Kinderen die niet aangemeld werden tijdens deze periode, zullen pas vanaf 23 mei 2024 om 9 u. kunnen inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.

Meer info en aanmelden via aanmelden.grimbergen.be.

Secundair onderwijs

Ook secundaire scholen hebben in onze regio steeds vaker meer kandidaat-inschrijvers dan plaatsen.

De scholen uit Vlaams-Brabant (o.a. Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Vilvoorde en Wemmel) werken met een gemeenschappelijk digitaal register om aan te melden. Alle nuttige informatie hierover vind je op de website aanmelden.school.

De meeste Nederlandstalige secundaire scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel, Jette, Laken ...) werken ook met een aanmeldingsprocedure. Zij gebruiken het platform inschrijveninbrussel.be. 

Enkel kinderen die willen inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs moeten aanmelden.

Raadpleeg steeds de website van de scholen waarin je geïnteresseerd bent. Zo weet je zeker of er gewerkt wordt met aanmelding of rechtstreeks inschrijven.