De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Inschrijvingsprocedure

Wanneer inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs Grimbergen?


Onderstaand vind je een link naar de schoolbrochure waarin de inschrijvingsperiodes en de contactgegevens van de basisscholen van Grimbergen zijn opgenomen.

Scholenbrochure 2018-2019


De inschrijvingsperiode voor broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen in de gemeentelijke basisscholen loopt voor het schooljaar 2018-2019 van 1 maart 2018 tot en met 14 maart 2018.
De inschrijvingsperiode voor kinderen van personeelsleden valt op 15 maart 2018.
Vanaf 16 maart 2018 start de vrije inschrijvingsperiode.

In onderstaande brieven kan u het aantal vrije plaatsen per school terugvinden na de afsluiting van de inschrijvingsperiodes voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden.

Brief Borgt: Vrije inschrijvingsperiode de negensprong schooljaar 2018-2019
Brief Beigem: Vrije inschrijvingsperiode 't Mierken schooljaar 2018-2019
Brief Humbeek: Vrije inschrijvingsperiode Mozaïek schooljaar 2018-2019
Brief Strombeek-Bever: Vrije inschrijvingsperiode 't Villegastje schooljaar 2018-2019

Kan een school weigeren om mijn kind in te schrijven?


Kan een school mijn kind weigeren?
De school kan maar in bepaalde gevallen weigeren om je kind in te schrijven:
• Als de school vol is. De school maakt op voorhand bekend hoeveel plaatsen er zijn.
• Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wanneer het start op school.
• Als je kind van die school gestuurd is wegens slecht gedrag tijdens het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar.
• Als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.
• Als je kind een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs kreeg en de gewone school aantoont dat ze niet de juiste begeleiding kan bieden.


Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?

• De school is verplicht om je een bewijs op papier te geven. Dat bewijs heet een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag hiernaar, want met dat document kan jij bewijzen dat je je kind probeerde in te schrijven. Dit bewijs kan bijvoorbeeld van pas komen als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Dan maakt jouw kind misschien nog kans.
• Je kan bemiddeling vragen bij het LOP. De bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag deze dus op tijd aan!
Is er geen LOP in jouw gemeente (dit is het geval voor het basisonderwijs in Grimbergen)? De gegevens van je contactpersoon vind je bovenaan in de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.
• De school geeft geen ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’ of je denkt dat je kind onterecht geweigerd is? Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat kan binnen 30 dagen na de weigering, of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP (dit geldt enkel voor het secundair onderwijs in Grimbergen). De commissie laat je binnen 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet.

Correspondentieadres van de Commissie inzake Leerlingenrechten:
    Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
    Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
    Koning Albert II-laan 15, lokaal 4A10
    1210 Brussel

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Telefoon: 02/553 92 12 (klachten basisonderwijs)
               02/553 88 40 (klachten secundair onderwijs)


Wat kan ik doen als ik geen plaats vind voor mijn kind?

• Bel of bezoek scholen die nog niet op je keuzelijst stonden. Misschien hebben zij nog plaats.
• Spreek af met het CLB of met het LOP (enkel voor het secundair onderwijs in Grimbergen). Zij zoeken mee naar een oplossing.