Rubrieken e-loket
afdrukken

Inschrijving gesprekstafels 21 juni 2018

Om zicht te krijgen op de bezorgdheden en behoeften van haar inwoners wil de gemeente graag uw mening horen. Wat zijn de prioriteiten in Grimbergen? Wat zijn de sterke punten en welke de aandachtspunten? Uw inbreng is van belang om een beeld te vormen van hoe u uw gemeente beleeft!
 
Alle bevindingen worden voorafgaand aan de verkiezingen aan de verschillende politieke partijen meegedeeld. De resultaten zullen dienen als basis voor de opmaak van het volgende meerjarenplan.
 
 
Donderdag 21 juni 2018 om 19.30 uur (onthaal vanaf 19.00 uur)
Gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

*
*
*
*
Wil graag deelnemen aan volgende gesprekstafel:
*