Jongeren Advies Centrum (JAC)

Het JAC helpt jongeren met verschillende soorten vragen en problemen.

Zit u met een vraag of probleem over geld, huisvesting, pesten, geweld, drugs...? 

Neem dan contact op met het jongerenonthaal via het e-mailadres jac@cawhallevilvoorde.be. U kan er gratis en vertrouwelijk terecht.

Website JAC