Jongeren Advies Centrum (JAC)

Het JAC helpt jongeren met verschillende soorten vragen en problemen.

Zit je met een vraag of probleem over geld, huisvesting, pesten, geweld, drugs...? 

Neem dan contact op met het jongerenonthaal. Je kan er gratis en vertrouwelijk terecht.

Website JAC