Jeugdraad

Doelstelling:

De jeugdraad helpt het gemeentebestuur met het uitbouwen van het gemeentelijk jeugdbeleid. Het gemeentebestuur is verplicht om advies in te winnen bij de jeugdraad over alle zaken in het beleid die rechtstreeks of onrechtstreeks de jeugd aanbelangen.

De jeugdraad vertegenwoordigt alle jeugdverenigingen en de niet georganiseerde jongeren in Grimbergen. Een greep uit het takenpakket: 

  • Het fuifbeleid
  • Het jongerenontmoetingscentrum
  • De Witte Villa,
  • De organisatie van activiteiten voor jongeren (zeepkistenrace, quiz, Grimrock,...)
  • Jongeren informeren over het reilen en zeilen in de gemeente
  • ...

Meer informatie vindt u terug https://jeugdraad1850.squarespace.com/  op Facebook en Instagram. 

Samenstelling:

voorzitter: Charlotte Schürmann
secretaris: Lorens Huijsegoms
Penningmeester: Arno Lermyte

Contact:

Geïnteresseerd? Elke geïnteresseerde jongere of Grimbergse jeugdvereniging kan lid worden van de jeugdraad. Als u graag lid wil worden, kan u mailen naar jeugdraadgrimbergen@hotmail.com  of contact opnemen met de dienst Vrije Tijd  jeugd@grimbergen.be