Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III)

Inhoud 

Voor het aanbieden van kansspelen in  een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III)  heeft u een vergunning C nodig.
Deze vergunning moet u aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Om een vergunning C te bekomen is een advies van de burgemeester nodig. Dit kan u bekomen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te versturen via email naar economie@grimbergen.be of via post naar Gemeentebestuur Grimbergen, ter attentie van Lokale Economie, Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet  in kansspelinrichtingen klasse III.
De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen (het origineel exemplaar, geen kopie). U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, samen met: 

 • Een advies van de Burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft;
 • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen;
 • Een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit  blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden)
  • attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest),  
 • Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager en buitenlander is) 
  De vergunning C kan ook rechtstreeks via de website van de kansspelcommissie aangevraagd worden.

Kostprijs

Een éénmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald aan de kansspelcommissie. Het bedrag hiervan wordt jaarlijkse bepaald in een KB. De éénmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Het advies van de burgemeester is gratis.

Geldigheid

De vergunning is 5 jaar geldig. 

Indien u de vergunning wil stopzetten, dient u dit te melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be. Gelieve dan ook de originele vergunning en het uithangbord terug te sturen naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

Let wel op: het is een éénmalige bijdrage die betaald werd welke niet pro rata temporis kan teruggevorderd worden.

Contactgegevens kansspelcommisie

 • Adres: Kantersteen 47 - 1000 Brussel
 • Telefoonnummer: 02/ 504 00 40
 • Email: info@gamingcommission.be

Regelgeving