Kennisgeving van de overdracht van het zakelijk recht op een geïnventariseerde woning