Kermis Strombeek-Bever: instellen verkeersmaatregelen. Vanaf en tussen 21/05/24 en 27/05/24

De kermis in Strombeek-Bever gaat door van 25 tot en met 26 mei 2024 waarbij een deel van de attracties op de openbare weg worden opgesteld. Door het opstellen van molens en kramen, deels op de openbare weg, wordt het verkeer in het gedrang gebracht. Dit verkeer betekent daadwerkelijke hinder en gevaar voor de kermisbezoekers. Om de veiligheid van de kermisbezoekers te garanderen werden er enkele verkeersmaatregelen ingesteld. 

Parkeerverbod wordt ingesteld van 21/05/2024 17:00 uur tot 27/05/2024 19:00 uur op onderstaande locaties:


• Op de ‘nieuwe’ parking op het Sint-Amandsplein;
• Rondom het Sint-Amandsplein of aan de mogelijke doorgangen voor voertuigen.

Onderstaande straten worden afgesloten voor alle verkeer:


• Kruispunt Otto de Mentockplein – Sint-Amandsplein;
• Kruispunt Sint-Amandplein – Sint-Amandstraat;
• Inritten parking Sint-Amandsplein.

Het Otto de Mentockplein zal afgesloten worden voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer ter hoogte van nummer 17.