Klachten

Wanneer klacht indienen?

Als u vindt dat een gemeentelijke dienst of een medewerker van een dienst u niet behandeld heeft zoals het hoort, kan u een klacht indienen. Uw klacht zal dan worden onderzocht overeenkomstig de procedure van het klachtenreglement.

Belangrijk is wel dat u eerst zelf contact heeft opgenomen met de dienst waarover u klaagt zodat de klacht bekend is bij hen. U moet dus eerst zelf een poging gedaan hebben om genoegdoening te krijgen.

Er wordt onderzocht of er voor uw klacht een dossier kan worden opgestart. Is uw klacht ontvankelijk, dan wordt er een onderzoek ingesteld naar de gegrondheid van uw klacht. Bij een gegronde klacht worden binnen de mogelijkheden corrigerende en/of kwaliteitsverbeterende maatregelen getroffen. Indien uw klacht ongegrond is, zal worden nagegaan of de samenwerking toch op een bevredigende wijze verder kan lopen. Tot slot, zal uw klacht vermeld worden in een klachtenregistratiesysteem.

Een klacht is niet ontvankelijk als het gaat om:

  • een algemene ontevredenheid over het (al dan niet gevoerde) beleid: de klacht moet gaan over een specifiek dossier van de gemeente waarbij de burger actueel en individueel betrokken is.
  • algemene klachten over regelgeving: de klacht moet betrekking hebben op de concrete toepassing van een bestaande regelgeving.
  • klachten die kennelijk ongegrond zijn.
  • klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan 1 jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
  • klachten die betrekking hebben op feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld overeenkomstig de klachtenprocedure.

Hoe klacht indienen?

U maakt gebruik van het klachtenformulier in het digitaal loket, onderaan deze pagina.

U kan uw klacht ook schriftelijk richten aan de algemeen directeur, met adres te: Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen of per e-mail via gemeentebestuur@grimbergen.be.

Uw schrijven maakt dan melding van:

  • uw naam en voornaam
  • uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres)
  • de gemeentelijke dienst waarover u zich beklaagt
  • de beslissing of handeling waarover u wenst te klagen
  • eventuele suggesties en/of commentaar

Digitaal loket