Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Duurzame mobiliteit

Groenere voertuigen

Als we de klimaatverandering willen beperken, spelen groenere voertuigen een belangrijke rol. Kiezen voor een duurzame auto kan het verschil maken. De duurzaamste voertuigen zijn de puur elektrische (op groene stroom) en die op waterstof. Als overgangsbrandstof voor de komende decennia staat rijden op aardgas (CNG - compressed natural gas) ook bovenaan het lijstje. Hybride voertuigen, die elektriciteit of aardgas combineren met benzine of diesel, zijn een dankbare tussenstap. Ze zijn echter enkel echt duurzaam als ze ook zo veel mogelijk op groene stroom rijden.

Via het plan Clean Power for Transport moedigt de Vlaamse Regering de aankoop en het gebruik van elektrische wagens aan. De ambitie van het plan is dat tegen 2020 reeds 7,5% van de nieuw ingeschreven voertuigen gebruik maken van een duurzame energiebron.

Elektrisch rijden

Om de 'kip of het ei'-discussie over laadpalen te doorbreken en de markt van elektrische auto's op gang te trekken, voorziet Clean Power for Transport in de plaatsing van 2500 bijkomende laadpalen (met telkens twee oplaadpunten) op openbaar domein. In Grimbergen werden er in 2017 reeds drie laadpalen geplaatst. Tegen 2020 zouden in onze gemeente in totaal 10 laadpalen worden bijgeplaatst op openbaar domein.

Naast deze 2500 laadpalen zijn er nog 1000 laadpalen gepland volgens het 'paal volgt wagen'-principe. Dat betekent dat oplaadpunten worden geplaatst op vraag van bewoners. Bij elke aanvraag wordt gekeken of opladen niet op eigen terrein kan. Zo niet, dan wordt gekeken naar de aanwezigheid en de bezettingsgraad van bestaande oplaadpunten binnen een straal van 500 meter. Als daar geen of onvoldoende oplaadinfrastructuur is, komt er een nieuw publiek toegankelijk laadpunt. Een laadpaal aanvragen volgens 'paal volgt wagen'-principe kan bij Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/duurzame-mobiliteit

Als je de aankoop van een elektrische wagen overweegt, plaats je thuis best een laadpunt. Als dat niet kan, is het handig om te weten of er in jouw buurt publieke laadpalen zijn: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen

Rijden op CNG

Ten opzichte van benzine en diesel rijdt een aardgasauto heel wat stiller, schoner en voordeliger.

Rijden op aardgas in plaats van op aardolie is goed voor:
- 95% minder stof dan diesel of benzine;
- 50% minder koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOX);
- gemiddeld 20% minder koolstofdioxide (CO2)
- nul uitstoot van roet.

Een CNG-wagen heeft een actieradius tot 500 km. Bovendien is meestal een extra benzinetank voorzien die ervoor zorgt dat je ook zonder aardgas nog kunt rijden.

Meer informatie:
https://www.fluvius.be/nl/thema/duurzame-mobiliteit 
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be