De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen en een klimaatactieplan op te stellen en uit te voeren. De gemeente heeft duidelijk een voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het klimaatactieplan, maar de doelstelling van 20% CO2-reductie kan niet gerealiseerd worden zonder actieve inbreng van inwoners, verenigingen en bedrijven.

Het doel van de klankbordgroep is de voortgang van uitwerking van het klimaatactieplan verder op te volgen, een uitgebreid lokaal netwerk uit te bouwen en lokale initiatieven te promoten en stimuleren.

Meer weten over de klankbordgroep? Ga dan naar hun facebookpagina!

De pagina is een onafhankelijk initiatief van de groep en wil eenvoudige duurzame oplossingen en tips aanreiken die onmiddellijk resultaat opleveren. Oplossingen die geen of weinig geld of middelen vragen, en die ook op andere vlakken de individuele levenskwaliteit en gezondheid kunnen verbeteren.