Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen en een klimaatactieplan op te stellen en uit te voeren. De gemeente heeft duidelijk een voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het klimaatactieplan, maar de doelstelling van 20% CO2-reductie kan niet gerealiseerd worden zonder actieve inbreng van inwoners, verenigingen en bedrijven.

Het doel van de klankbordgroep is de voortgang van uitwerking van het klimaatactieplan verder op te volgen, een uitgebreid lokaal netwerk uit te bouwen en lokale initiatieven te promoten en stimuleren.

Meer weten over de klankbordgroep? Ga dan naar hun facebookpagina!

De pagina is een onafhankelijk initiatief van de groep en wil eenvoudige duurzame oplossingen en tips aanreiken die onmiddellijk resultaat opleveren. Oplossingen die geen of weinig geld of middelen vragen, en die ook op andere vlakken de individuele levenskwaliteit en gezondheid kunnen verbeteren.