Klimaatplan

Wat? 

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. Dat wil de gemeente samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers. Hiertoe heeft de gemeente een duurzaam klimaat- en energieactieplan opgemaakt. 

  • Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Grimbergen een voetafdruk van 146.923 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos dat 3.81 keer zo groot is als de gemeente Grimbergen zou kunnen capteren. 

  • Met de maatregelen opgenomen in het klimaatplan wil de gemeente bijdragen tot een CO2-besparing van 59.748 ton CO2 of 40,7% van de uitstoot in 2011 tegen 2030. Om deze doelstelling te halen wordt ingezet op zowel energiebesparing en - efficiĆ«ntie als hernieuwbare energie. 

  • Naast de CO2-reductie moeten ook maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken. Deze acties en maatregelen zitten vervat in het adaptatieluik van dit klimaatplan. 

De maatregelen opgenomen in het klimaatplan dragen ook bij aan de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het klimaatplan Grimbergen 2021-2030 kan u hieronder raadplegen.