Klimaatplan

Wat? 

Het gemeentebestuur maakt momenteel werk van een nieuw klimaatplan waarin aandacht is voor zowel klimaatmitigatie (verminderen van de CO2-uitstoot) als klimaatadaptatie (beperken van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering). Het klimaatplan komt tot stand via een participatief proces waarbij zowel interne medewerkers als inwoners, bedrijven,... worden betrokken. 

Zolang het nieuwe klimaatplan in opmaak is, kan u hieronder nog het huidige klimaatplan voor de periode 2015-2020 raadplegen.