Knelpunten wateroverlast: burgerbevraging

De overstromingen van 2021 staan in het collectieve geheugen gegrift. Ook in Grimbergen was er op verscheidene plaatsen wateroverlast. Het gemeentebestuur lijstte intussen de meest gekende knelpunten op en wil ook individuele woningen die met wateroverlast te kampen kregen in kaart brengen. Daarbij vragen ze de hulp van de inwoners.

De klimaatverandering laat zich voelen. Met het ‘draaiboek wateroverlast’ tekende het lokaal bestuur van Grimbergen een duidelijke aanpak uit voor toekomstige crisissituaties. Om dat draaiboek doelgericht te kunnen uitvoeren, worden eerst alle knelpunten bij wateroverlast gedocumenteerd. Dat gebeurt tot op individueel niveau, dus lanceert de gemeente een oproep bij haar burgers om hun persoonlijke ervaringen met wateroverlast te delen.

Kreeg je de afgelopen tien jaar met wateroverlast te maken? Meld het ons via het formulier op www.grimbergendenktmee.be/knelpunten-wateroverlast


Burgerbevraging

Het bestuur hanteert een studiemarge van tien jaar. Wie als inwoner sinds 2012 te maken kreeg met enige vorm van wateroverlast, kan dit melden via het participatieplatform: www.grimbergendenktmee.be/knelpunten-wateroverlast

Via het e-formulier meld je jouw specifieke situatie(s), duidelijk en volledig gedocumenteerd aan de hand van foto’s. De focus ligt op woningen (gelijkvloers-kelder), maar indien je tuin of straat onder water stond, mag je dat zeker meegeven. Vul je het formulier liever schriftelijk in? In het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de Bib en LDC Ter Borre kan je terecht voor een exemplaar. De bevraging loopt tijdens de maanden maart en april.

Draaiboek

Met de verkregen input gaat het bestuur aan de slag om het draaiboek wateroverlast verder uit te diepen. Als onderdeel van fase 1, de inventarisatie, worden de knelpunten nauwgezet uitgetekend. Eén van de studies die volgen uit de inventarisatiefase, is de onthardingsstudie voor het openbaar domein. Met deze plannen wordt bepaald wat nodig is om wateroverlast op het Grimbergse grondgebied het hoofd te kunnen bieden. Het resultaat wordt een gefundeerd draaiboek op basis waarvan snel geschakeld kan worden tijdens een crisis. Het draaiboek zal constant in evolutie zijn. De gemeente wil ook zelf het goede voorbeeld geven bij toekomstige infrastructuurprojecten door van bij het begin rekening te houden met waterbestendige constructies.