Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

De notaris

Rol van de notaris
De notaris bemiddelt bij de aankoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van akten en leningsakten.
U kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aankoop van een grond of huis, en hulp bij het opstellen van de koopovereenkomst.
Beide partijen - koper en verkoper - zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten.

Garantie door de notaris
De notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunnen garanderen dat het beoogde goed wel degelijk een perceel bouwgrond is.
Deze garantie wordt gegeven op basis van een stedenbouwkundig attest of door te verwijzen naar een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij het gemeentebestuur. Deze notariële inlichtingen worden bij de akte gevoegd.

Bodemattest
Sinds 1 oktober 1996 moet bij elke verkoop een bodemattest (OVAM) afgeleverd worden, waaruit blijkt dat het terrein niet getroffen is door bodemverontreiniging. Het bodemattest wordt aangevraagd door de notaris.

Kosten
Bij de aankoop van een onroerend goed (grond, woning), wordt de notariële akte geregistreerd en moet er een registratierecht betaald worden.
De registratierechten zijn vervat in - wat men in de volksmond - beschrijfkosten of notariskosten noemt.
Deze registratiekosten bedragen 10 % van de prijs van het onroerend goed. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vermindering van het registratierecht genieten. De notaris zal hieromtrent de nodige inlichtingen verschaffen.

Meer informatie
Voor meer informatie in verband met de notaris verwijzen we naar de website van de federatie van notarissen http://www.notaris.be/.