Kortverblijf: tijdelijke opvang

Inhoud

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en speciale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.

Voorwaarden

U kunt terecht in een centrum voor kortverblijf als:

  • u 65 jaar of ouder bent.
  • de personen die u normaal thuis verzorgen dat een tijdje niet meer kunnen, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
  • u een tijdje meer verzorging nodig hebt dan normaal, bv. als u gevallen bent.


Mogelijkheden in Grimbergen

Het woonzorgcentrum Ter Biest beschikt over 3 kamers in kortverblijf.

De dagprijs voor een kamer bedraagt € 66,89. Echtparen betalen 63,08 euro per persoon. (1 januari 2024)
De dagprijs wordt 2 keer per jaar geïndexeerd.

De dagprijs omvat de kosten voor verblijf, maaltijden, verpleegkundige zorgen, wassen van het linnen en ontspanningsmogelijkheden. De kosten voor dokter, apotheker, pedicure, kapper worden afzonderlijk aangerekend. Bij financiële problemen zoekt het Sociaal Huis samen met de betrokkenen naar een geschikte oplossing.

Verschillende ziekenfondsen komen voor een gedeelte tussen in de dagprijs van kortverblijf.

Het Sociaal Huis beschikt over 1 kamer in kortverblijf in het woonzorgcentrum Den Bogaet.

Voor een kortverblijf wordt er telkens op afspraak gewerkt.

Meer info: kortverblijf@grimbergen.be  of tel. 02 269 28 46