Tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf

Inhoud

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en speciale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.

Voorwaarden

U kunt terecht in een centrum voor kortverblijf als:

  • u 65 jaar of ouder bent.
  • de personen die u normaal thuis verzorgen dat een tijdje niet meer kunnen, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
  • u een tijdje meer verzorging nodig hebt dan normaal, bv. als u gevallen bent.

 

Mogelijkheden

Het woonzorgcentrum Ter Biest beschikt over 3 kamers kortverblijf.
Verschillende ziekenfondsen komen voor een gedeelte tussen in de dagprijs van kortverblijf.

Het Sociaal Huis beschikt over 1 kamer kortverblijf in het woonzorgcentrum Den Bogaet.

Meer info: kortverblijf@grimbergen.be  of tel. 02 269 28 46