Laadpalen elektrische voertuigen

Met het oog op de omschakeling naar zero-emissie voertuigen, voornamelijk aangedreven door oplaadbare batterijen, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk. Het gaat hierbij over (semi)publiek toegankelijke en private laadpunten. 


Concessie voor laadpaalexploitanten

Tussen 2016 en 2020 werden de meeste laadpalen op openbaar domein geplaatst via de distributienetbeheerder Fluvius. Fluvius kreeg hiervoor via de Vlaamse Regering een openbare dienstverplichting. Via deze openbare dienstverplichting werden op het grondgebied van de gemeente Grimbergen 11 laadpalen geplaatst. Op deze kaart vindt u een overzicht van de publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen: https://mow.vlaanderen.be/laadpalen/

Ondertussen is de openbare dienstverplichting van Fluvius afgelopen. De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein zal de komende jaren door de Vlaamse Overheid georganiseerd worden. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen. 

De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. 


Paal volgt wagen (e-loket voor burgers)

Hebt u een elektrische wagen, maar geen plaats thuis om die op te laden? Dan kan u gratis een aanvraag indienen voor een publieke laadpaal op maximaal 250 meter van je huis. Eerst wordt bekeken of jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, zal de exploitant van de laadpalen in overleg met de gemeente nagaan waar er een geschikte locaties is. Zo moet er nodig ruimte zijn om te kunnen parkeren en moet netaansluiting mogelijk zijn. 

Een aanvraag indienen en meer details nalezen kan via: https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Ook ondernemingen en taxi-en deelwagenbedrijven kunnen via deze weg publieke laadpunten aanvragen.


Paal volgt paal 

Daarnaast zullen er automatisch publieke laadpunten worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt (Paal volgt Paal). 


Strategische locaties laadpalen

Aanvullend kunnen er ook proactief publieke laadpalen worden bijgeplaatst op strategische locaties. Als lokaal bestuur kunnen we aan de Vlaamse Overheid hiervoor suggesties doorgeven.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen