Laadpalen elektrische voertuigen

Om de omschakeling naar elektrische auto's vlot te laten verlopen, zijn er meer laadpalen nodig.

Hoe wordt bepaald waar er laadpalen komen?

Laadpalen worden geplaatst door Total Energies op drie manieren: 

  • Als inwoner kan je een laadpaal op publiek domein aanvragen als er geen paal beschikbaar is in je buurt.
  • Als een laadpaal zeer veel gebruikt wordt, komt automatisch één bij, zo dicht mogelijk bij de bestaande laadpaal.
  • Als gemeente plaatsen wij laadpalen op 'strategische locaties', dit zijn voornamelijk parkings.

Waar kan ik mijn auto opladen?

Een overzicht van publieke laadpalen in Vlaanderen vind je hier.

Kan ik mijn auto thuis opladen?

Dat kan, op voorwaarde dat zowel het laadpunt als je auto op privédomein staan. Je mag dus niet op straat parkeren en opladen aan een laadpunt bij je thuis. Dan lopen er kabels over de stoep, wat onveilige situaties kan veroorzaken. Geen plaats thuis en geen openbaar laadpunt in de buurt? Vraag dan een laadpaal op openbaar domein aan.

Paal volgt wagen: een laadpaal op openbaar domein aanvragen

Als je thuis geen plaats hebt voor een laadpaal en er geen publieke laadpaal binnen 250m rond je huis staat, kan je een publieke laadpaal aanvragen. Eerst wordt bekeken of jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, zal Total Energies in overleg met de gemeente nagaan waar er een geschikte locatie is. Zo moet er voldoende ruimte zijn om te parkeren en moet netaansluiting mogelijk zijn. 

Meer info en hoe je je aanvraag indient, lees je hier.

Kan ik een laadpunt voor mijn elektrische wagen reserveren?

Neen. De publieke laadpalen bieden geen garantie op een vrij laadpunt. Soms moet je dus op zoek naar een ander vrij laadpunt in de buurt, moet je even wachten tot het publiek laadpunt vrijkomt of gebruik maken van andere oplossingen.

Wat zijn de parkeerregels bij laadpalen?

Parkeerplaatsen bij elektrische laadpalen zijn enkel voor elektrische voertuigen tijdens het opladen. Parkeer hier alleen wanneer je daadwerkelijk aan het laden bent. Het voertuig moet dus geconnecteerd zijn met de laadpaal. Verlaat dan de plek zodat andere elektrische voertuigen de kans krijgen om op te laden.

Elektrische wagens zijn goed voor de luchtkwaliteit en het klimaat, maar voorkomen geen files of parkeerproblemen. Daarom blijven ook de andere regels voor parkeren gelden. Let altijd op de signalisatie (borden, wegmarkeringen, … )

  • Ligt het laadpunt in een zone waar je moet betalen om te parkeren? Dan betaal je ook als je er parkeert om je auto op te laden en geldt dezelfde maximale parkeertijd.
  • Ligt het laadpunt in een zone met parkeerschijf? Dan leg je een parkeerschijf en geldt dezelfde maximale parkeertijd.
  • Ligt het laadpunt in een zone waar parkeren voorbehouden is voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (blauw verkeersbord met letter ‘P’ en onderbord ‘parkeerkaart’)? Dan mag je er enkel parkeren als je voor die zone een parkeerkaart hebt.
  • Is het laadpunt voorbehouden voor autodelen (blauw verkeersbord met letter ‘P’ en onderbord ‘autodelen’). Dan mag je er alleen parkeren als je een parkeerkaart voor autodelen hebt.
  • Staat het laadpunt in een publieke parking? Dan betaal je het parkeertarief.

Wat bij een defect van een laadpunt?

Neem contact op met de operator. Contactgegevens van de operator staan vermeld op de laadpunten.