Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Laatste wilsbeschikking

U kan op de dienst burgerlijke stand een laatste wilsbeschikking laten registreren. Daarin legt u vast of u voor een crematie of voor een begraving kiest. Daarbij kunt u ook het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid opgeven.

Deze gedateerde en getekende verklaring bezorgt u persoonlijk aan het gemeentehuis. De laatste wilsbeschikking, genoteerd in het rijksregister, moet na uw overlijden door uw familieleden, vrienden, ... gerespecteerd worden.

U kunt kiezen uit volgende mogelijkheden:

  • begraving van het stoffelijk overschot;
  • crematie gevolgd door de begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
  • crematie gevolgd door de bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as in de territoriale zee;
  • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee; 
  • crematie gevolgd door de begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
  • crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Enkele opmerkingen:
Het is steeds mogelijk om wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De ouders of voogd van een minderjarige - jonger dan zestien jaar - zijn gemachtigd deze beschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen. De minderjarige kan deze beslissing wel wijzigen van zodra hij zestien jaar oud is.
Bij verhuizing wordt de informatie van de verklaring van de betrokken persoon doorgegeven aan de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats. Indien de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden een toelating tot begraving of crematie af te leveren.
Wanneer er geen laatste wilsbeschikking is geregistreerd, nemen degenen die de begrafenis regelen bij het overlijden een beslissing.