Landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei

Binnen de strategische doelstellingen van het planprogramma “Vlaamse Rand” streeft de Vlaamse regering hogere natuur- en landschapswaarden, betere bescherming en een meer coherente ontwikkeling van het landschap in de Vlaamse Rand na.

Op 14 april 2020 keurde de Vlaamse regering het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei goed. Dat deel van de Maalbeekvallei loopt van de kern van Grimbergen tot aan het kanaal. De volgende jaren wordt ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in de Maalbeekvallei. 

Het eerste deeldossier betreft de aanleg van een publiek park van 4 ha ten zuiden van het vliegveld van Grimbergen.
In haar technisch ontwerp zet de VLM sterk in op een natuurlijke inrichting met waterbuffering, waardoor de infiltratie van hemelwater wordt bevorderd en water een belangrijke plek krijgt in deze parkzone. Om het park maximaal te kunnen ontwikkelen wordt heel wat infrastructuur weggehaald en wordt de zone bijna volledig onthard. Departement Omgeving kende hiervoor eind 2020 aan de gemeente Grimbergen een bijkomende Natte Natuur (Blue Deal)-subsidie toe van € 63.847,50.

De omgevingsvergunning werd verleend eind mei 2022.

De werken start op 7 maart 2024. Wens je op de hoogte te blijven? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief www.vlm.be/maalbeekvallei-grimbergen

Meer informatie: