Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraag warmtescan

Hebt u plannen om uw woning te verbouwen tot een beter geïsoleerde, energie-efficiënte woning? Maar weet u niet hoe hieraan te beginnen? Vraag dan nu uw warmtescan aan!
 
Hoe verloopt het? 
Tijdens een rondgang doorheen uw woning wordt met een warmtecamera de temperatuur in uw woning gemeten om zo warmteverliezen in kaart te brengen. Via de infraroodfoto's krijgt u nuttige informatie over de energetische kwaliteit van uw woning en weet u waar eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn om warmteverliezen te beperken. De warmtescan wordt uitgevoerd door een vrijwilliger die een opleiding heeft gevolgd voor het hanteren van een warmtebeeldcamera. Achteraf ontvangt u een rapport met een overzicht van enkele mogelijke energiebesparende maatregelen.
Hebt u achteraf nog vragen over hoe u het best deze maatregelen uitvoert (bv. hoe kan ik correct mijn dak isoleren, ...) of wenst u nog bijkomend advies, dan kan u nadien nog steeds terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen voor een gratis duurzaam bouwadvies of kan u contact opnemen met het Energiehuis 3Wplus.   

Bereid u voor
Laat u uw huis doorlichten? Dan vragen we u om voorafgaand enkele kleine gegevens te registreren omtrent uw energieverbruik. Daarnaast vragen we ook om de gegevens van het energieverbruik (elektriciteit, gas...) van de laatste jaren klaar te leggen. Voor of na de rondgang bespreekt u deze verbruiksgegevens met de vrijwilliger. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Omgevingsbeleid (02 260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be). 

Gegevens aanvrager

Persoonsgegevens
*
*
*
*
*
*
*
Gegevens van de woning waarvoor de scan wordt aangevraagd
Bent u als aanvrager eigenaar of huurder van het gebouw?

Indien u huurder bent, gaat de eigenaar akkoord met de uitvoering van een warmtescan
in zijn eigendom?

Retributiereglement gemeentelijke huishoudelijke thermografische scans

De thermografie wordt ingezet als sensibiliserend middel. Het nemen van beslissingen op basis van de uitgevoerde scans is de verantwoorderlijkheid van deskundigen en van de eigenaar.

Voor het uitvoeren van de warmtescan en het bijhorend energierapport wordt per wooneenheid een retributie gevestigd van € 25. De retributie is verschuldigd één jaar na datum van de warmtescan indien er binnen dit jaar geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport werd uitgevoerd.

 
*