Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraagformulier vergunning en premie voor de aanleg van een geveltuin

Deze aanvraag heeft betrekking op de aanvraag van een vergunning voor de aanleg van een geveltuin op openbaar domein en de aanvraag van een gemeentelijke subsidie van 20 euro zodra de aanleg is afgerond. De vergunning en de premie zijn strikt gebonden aan het uitvoeringsadres. De premie wordt uitbetaald na controle ter plaatse door overschrijving op uw bankrekening;
 
De geveltuin kan pas aangelegd worden nadat de vergunning verleend werd door het college van burgemeester en schepenen.

Klik HIER om het subsidiereglement geveltuintjes te lezen.

Omschrijving van het project

U dient bij uw aanvraagdformulier een schets (plattegrond) toe te voegen van de nieuwe toestand met aanduiding van:

  1. de juiste plaats van het aan te leggen tuintje aan de gevel
  2. de juiste afmetingen (breedte en diepte) van het gewenste tuintje
  3. breedte van het voetpad op de plaats waar het tuintje zou moeten komen

Gegevens aanvrager

*
*
*
*
*
*
*
**
Adres waarvoor de vergunning en de subsidie wordt aangevaard.
*
Omschrijving van het project
*
Verklaring op eer

De aanvrager bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van de bepalingen van de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2018 houdende het subsidiereglement voor de aanleg van een geveltuintje en verklaart op eer dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld en dat de aanvraag hiermee beantwoordt aan de geest van het reglement en verklaart dat een gemeentebeambte na de aanleg van een geveltuin een controle kan uitvoeren voordat de premie wordt uitbetaald.