Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Inschrijven voor basisonderwijs in Grimbergen


Lopend schooljaar

Wie voor het schooljaar 2019-2020 nog kindje in een Grimbergse basisschool een wenst in te schrijven , kan zich rechtstreeks tot de scholen richten. Of een inschrijving voor dit schooljaar nog mogelijk is, hangt af van het geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere afdeling) waarvoor u wenst in te schrijven.

Volgend schooljaar

Wie voor het schooljaar 2020-2021 een kindje in een Grimbergse basisschool wenst in te schrijven, zal eerst moeten aanmelden. Dit kan op de website aanmelden.grimbergen.be van 2 maart 2020 om 9 uur tot 31 maart 2020 om 23 uur Op deze website vind je alle verdere informatie.

Opgelet!

Voor kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een specifieke school is ingeschreven en voor kinderen van personeelsleden van een specifieke school bestaat er voor een inschrijving in deze school een voorrangsregeling. Om van deze voorrang te genieten, moeten zij aanmelden tijdens een afzonderlijke aanmeldingsperiode die start op maandag 6 januari 2020 om 9 uur en eindigt op zondag 19 januari 2020 om 23 uur. Ook zij moeten dit doen via de website aanmelden.grimbergen.be. Wanneer u hier klikt, komt u daarvoor op de juiste plaats terecht!