Lokaal Energie- en Klimaatpact

Grimbergen ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad keurde de toetreding van Grimbergen bij het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Met dit pact slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de broodnodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

Haalbare doelstellingen

Aan de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact zijn enkele engagementen verbonden, zoals het verminderen van de uitstoot binnen de gemeentelijke organisatie, de verledding van de openbare verlichting en het inzetten op hernieuwbare energie, maar ook de ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant 2030. Hierbij engageert de gemeente zich om:

 • de uitstoot van CO2 op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011;
 • haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Vier werven

Globaal zijn er streefdoelen opgenomen in vier werven:

 • WERF 1: Laten we een boom opzetten
  • één boom extra per Vlaming tegen 2030
  • één halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030
  • één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners tegen 2030
 • WERF 2: Verrijk je wijk
  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • één coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030
 • WERF 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
  • één toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners tegen 2030
  • één laadpunt per 100 inwoners tegen 2030
  • één meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
 • WERF 4: Water, het nieuwe goud
  • 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030.

De doelstellingen van de vier werven moeten op Vlaams niveau gehaald worden. We kunnen als gemeente dus zelf nog bepalen op welke werven we prioritair willen inzetten.

Financiële ondersteuning

Door het pact te onderschrijven maken we aanspraak op middelen die vanuit de Vlaamse Regering worden vrijgemaakt, zodat de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen behaald kunnen worden. Voor Grimbergen is er minimaal €123.077 voorzien.

We kunnen dit niet alleen!

Om al deze engagementen in praktische maatregelen om te zetten, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een klimaatactieplan. Om de acties uit dit plan te kunnen realiseren, zullen niet alleen inspanningen nodig zijn van het gemeentebestuur, maar ook van inwoners, bedrijven, verenigingen e.a.

Weet u niet goed hoe u zelf een bijdrage kan leveren? Neem dan zeker al eens een kijkje bij 'Onderneem actie'.