Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Het decreet als aanzet

Het hulp- en dienstverleningsaanbod in de hele welzijnssector is zeer uitgebreid en vaak onoverzichtelijk. Met het kaderdecreet “Lokaal Sociaal Beleid” wil de Vlaamse regering ervoor zorgen dat iedere gemeente een duidelijk overzicht biedt aan de bevolking door de oprichting van een sociaal huis.

Zo willen we er naar streven alle inwoners van Grimbergen via een gezamenlijk loket heldere en concrete informatie aan te reiken over alle sociale diensten van ons OCMW, de gemeente en andere organisaties

Met de inzet van vele contactpersonen van het OCMW, de gemeente en lokale actoren konden we in mei 2008 het lokaal sociaal beleidsplan voorstellen.

In het beleidsplan formuleerden we de prioritaire doelstellingen waarop we ons in de periode 2008-2013 willen toeleggen.

Een aantal absolute prioriteiten:

  • Samen het hoofd bieden aan de gevolgen van de toenemende vergrijzing;
  • Verbeteren en toegankelijker maken van de dienstverlening;
  • Stimuleren van de sociale tewerk-stelling;
  • Nederlandse taal als sleutel van integratie.

Een eerste belangrijk stap bij de doelstelling van een toegankelijkere dienstverlening was de oprichting van de welzijnsraad en de aanzet tot een digitaal sociaal huis voor Grimbergen.
De werkgroep toegankelijkheid legde zich toe op verschillende projecten zoals uitwerking rolstoelwandelpad, herinrichting Wolvertemsesteenweg, uitrusting nieuw zwembad.

Het stimuleren van de sociale tewerkstelling blijft een topprioriteit voor het OCMW met o.a. initiatieven van trajectbegeleiding en kringwinkel voor Grimbergen.

Onze aandacht ging reeds uit naar de inburgering en integratie via
- het initiatief van de toeleiders,
- het Nederlandse praatcafé café Combinne in het dienstencentrum Ter Borre en
- het uitwerken van een diversiteitsplan.

Meldpunt voor kinderopvang
Het Lokaal Overleg Kinderopvang stelde een draaiboek op om de informatie over het aanbod aan flexibele, aangepaste en betaalbare kinderopvang aan alle potentiële gebruikers te kunnen geven.

Meldpunt 02 260 13 60


Meer weten? Lees hier het lokaal sociaal beleidsplan.