Maaiwerken aan onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie

In de gemeente Grimbergen wordt gewerkt aan waterlopen of waterloopvakken zoals aangeduid op de kaarten hieronder.

Wij informeren u graag aan artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 dat bepaalt dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan dhr. Ben De Ridder op volgend e-mailadres: ben.deridder@vlaamsbrabant.be