Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Coronavirus - activiteiten en evenementen in Grimbergen

Geen publieke en private evenementen in Grimbergen van 30 juli 2020 tem. 31 augustus 2020


Op vraag van het college van burgemeester en schepenen, na advies van de provinciegouverneur, de gewestelijke gezondheidsdienst en de gemeentelijke noodplancoördinator, heeft de burgemeester beslist om
alle in- en outdoor evenementen, ongeacht of deze van publieke dan wel private aard zijn, af te gelasten dan wel te verbieden en dit vanaf donderdag 30 juli tem. 31 augustus 2020

Het gaat dan over (niet-limitatief):


Buurt- en familiefeesten;
Kermissen;
Braderijen, rommelmarkten en brocantes;
Culturele voorstellingen;
Concerten;
 
 
Zomerkampen en –stages, educatieve workshops georganiseerd door bijv. het Cultuurcentrum vallen hier niet onder.De burgemeester nam deze beslissing gelet op:

de stijging van het aantal besmettingen met COVID-19;
 
de vaststelling dat de controle op de uitvoering en handhaving van de maatregelen om COVID-19 tegen te gaan in de praktijk erg moeilijk uitvoerbaar is bij de evenementen en dan specifiek inzake:
o   het dragen van een mondmasker;
o   het respecteren van de social distance;
o   het deelnemen in de private bubbel van 5 en de uitgebreide bubbel van 10 (bijkomend met respect voor de maatregelen om COVID-19 tegen te gaan);

het feit dat er nood is aan een duidelijke beslissing die voor alle evenementen geldt ongeacht of deze van publieke dan wel private aard zijn en ongeacht of deze binnen of buiten doorgaan;
 
het belang van de publieke veiligheid en de openbare gezondheid;

de verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan.


 
Klik hier voor het besluit van de burgemeester in kwestie.

Sportinfrastrucuur fase 2 exit-strategie

Vanaf 8 juni 2020 kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training.

Sportzalen mogen heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
MAAR:
• Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
• Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 
Zwembaden, sauna’s moeten in dit stadium gesloten blijven.
 
Vanaf 1 juli 2020 is alles weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
 
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.
 

Om de versoepeling van de maatregelen voor sporters verantwoord en veilig te laten verlopen, vragen wij voor de heropstart van jullie clubactiviteiten een uitgewerkt protocol voor de verschillende doelgroepen.

Concreet betekent dit:
·        van 10 juni tot 30 juni 2020
o   sportzalen enkel toegankelijk na reservatie, aan te vragen op: sportdienst@grimbergen.be
·        van 1 juli tot 31 juli 2020
o   sporthallen gesloten
·        vanaf 1 augustus 2020
o   sporthallen open onder voorbehoud van federale overruling.


Meer info op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#sport
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Geen evenementen in Grimbergen tot 30 juni

Naar aanleiding van de corona-maatregelen heeft het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen vorige week beslist om alle evenementen tot 30 juni te schrappen. Ook private evenementen worden niet toegelaten.

Lees hier het volledige bericht. 
Een overzicht van alle gemeentelijke evenementen kan u hier vinden.
 

 

Wat met privé-evenementen?
 
De gemeente krijgt veel vragen van burgers i.v.m. de regels voor het organiseren van privé-evenementen (huwelijken, verjaardagsfeesten, bbq met vrienden enz.). Hierover kan de gemeente momenteel geen informatie geven. Het bestuur moet immers wachten op de federale richtlijnen. Tijdens de persconferentie van 24 april liet de Nationale Veiligheidsraad wel al weten dat zeker tot 18 mei alle bijeenkomsten verboden blijven en huwelijken en begrafenissen enkel kunnen doorgaan in zeer beperkte kring. De mogelijkheden voor bijeenkomsten na die datum worden bestudeerd. De Nationale Veiligheidsraad zal zich hier in de komende weken over buigen. Zodra de gemeente nieuwe richtlijnen ontvangen heeft, zullen de inwoners hierover geïnformeerd kunnen worden.

Zwerfvuilactie: annulatie 28 maart - nieuwe datum: 19 september

Met de recente richtlijnen in de strijd tegen het Corona/Covid 19-virus en met het oog op het voorzichtigheidsprincipe wordt de zwerfvuilactie en bedankingsreceptie van 28 maart GEANNULEERD.
De nieuwe datum voor de zwerfvuilactie is zaterdag 19 september 2020 = World Cleanup Day.

Lentemarkt afgelast

De Lentermarkt van zondag 19 april wordt afgelast.

Uitstel campagne batterijtesters

Door de coronamaatregelen besloot Bebat en OVAM de campagne om in mei op het recyclagepark batterijtesters uit te delen te annuleren. De campagne wordt later dit jaar ingepland.