Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderopvang: maatregelen coronavirus

Opvang voor baby's en peuters

Kind en Gezin roept op om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen.

Maar de kinderopvang blijft open voor ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken.
Concreet moet de opvang prioriteit geven aan:
- kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken en niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken;
kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is.

U vindt hier meer informatie en richtlijnen van Kind en Gezin over de opvang van baby’s en peuters

Opvang voor schoolkinderen

Ook hier gaat de prioriteit naar kinderen van ouders met een job in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Voor schoolkinderen moeten scholen en buitenschoolse opvang al zeker tot de paasvakantie openblijven. 
Het is belangrijk dat de samenstelling van de groep kinderen dezelfde blijft. Vermijd daarom initiatieven waarbij vrijwilligers kinderen bij elkaar brengen die daarvoor geen contact hadden. 

U vindt in deze link meer informatie en richtlijnen van Kind en Gezin
over de opvang van schoolkinderen. 

Noodopvang nodig tijdens de paasvakantie?

In de strijd tegen corona besliste de Vlaamse regering om alle activiteiten voor kinderen te schrappen in de paasvakantie (speelplein, sportkampen,...).
Wel moet er noodzakelijke minimale kinderopvang georganiseerd worden voor gezonde kinderen tot en met 14 jaar:
- van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen en niet kunnen thuiswerken   
  (zoals de zorgsector, het openbaar vervoer, veiligheidssector, voedingsindustrie,…).
- in een kwetsbare thuissituatie.
 
De gemeente Grimbergen wil aftasten welke noden er zijn.
De kinderen die nu gebruik maken van de opvang in de scholen, hoeven zelf niets te doen. Zij worden door de school gecontacteerd.
 
Vragen? Nood aan opvang tijdens de paasvakantie?
Geef dit snel door op noodopvang@grimbergen.be
Bellen kan op 02 260 12 63 (9 – 12 uur) maar bij voorkeur via e-mail.