Mantelzorgtoelage

Inhoud

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zwaar zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële toelage ontvangen.

Voorwaarden

 De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • is minstens 65 jaar en woont in Grimbergen
  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen.

Procedure

De mantelzorger vraagt de mantelzorgtoelage aan.

Om de toelage aan te vragen vult u het aanvraagformulier mantelzorgtoelage in via het digitaal loket.
Of u kan het formulier downloaden (zie downloads hieronder) of aanvragen bij het Sociaal Huis.

De evaluatieschaal laat u invullen door de behandelende arts van de zorgbehoevende. De ingevulde evaluatieschaal kan u ons bezorgen via het digitaal loket, mail of per post.
Dit document staat hieronder.

AANVRAAGFORMULIER MZT 2024.pdf150,2 Kb(pdf)
Regelgeving

Reglement mantelzorgtoelage Grimbergen

REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE 2021 11 25 VB.pdf174,6 Kb(pdf)