Masterplan Strombeek-Bever

Het gemeentebestuur wou en wil enkele strategische ingrepen doen in de dorpskern van de deelgemeente Strombeek-Bever om ze opnieuw aantrekkelijker voor haar inwoners en bezoekers te maken. Hiervoor maakte ze een masterplan op.

Het bestuur wenste met dit masterplan een strategie te ontwikkelen waarbij onderwijs, sport, cultuur en zorg gezamenlijk worden ingezet als instrumenten voor inclusie en verhoging van de leefbaarheid. Echter het patrimonium waar deze sectoren nu van gebruik maken is verouderd en zou stapsgewijs vernieuwd moeten worden. Gelukkig heeft de gemeente ook een strategische reserve aan gronden voor bijvoorbeeld herhuisvesting van gemeentelijke diensten, groepswoningbouw en doelgroepgerichte woonvormen. Daarnaast wou men inzetten op meer ontmoetingsruimte en verblijfsactiviteiten in de publieke ruimte.

De gemeente schreef hiervoor een wedstrijd uit waarbij Atelier Starzak Strebicki het hoogste scoorde en de opdracht binnen haalde. In 2016 werd het finale masterplan - dat tal van acties en ontwerpstudies omvat - opgeleverd. Sindsdien is het in uitvoering.