Gewijzigde openingsuren recyclagepark Strombeek-Bever op 21 augustus

Recyclagepark (containerpark) Strombeek-Bever
op dinsdag 21 augustus open van 10 tot 11 uur (laatste bezoeker om 10.45) en van 12.30 tot 16.30 uur.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

MASTERPLAN STROMBEEK-BEVER

Inzameling KGA verplaatst naar Otto de Mentockplein

De inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) van 15 mei 2018 wordt verplaatst naar het Otto de Mentockplein. Door de werken aan het Sint-Amandsplein kan de inzameling niet op de gebruikelijke locatie georganiseerd worden.

Verplaatste bushaltes De Lijn

Tijdens de werken (vanaf 5 maart 2018) worden de bushaltes van de lijnen 230 - 231 - 232 - 820 in de dorpskern van Strombeek-Bever verplaatst.

Klik HIER voor om de omleidingsplannen te bekijken.

Klik HIER om naar de website van De Lijn te gaan voor meer informatie.

Werken Kloosterstraat - Sint-Amandsplein - Wemmelsestraat - Gemeenteplein

Start werken: 5/03/2018

AQUAFIN

Ook Aquafin informeert op zijn website over deze werken: Klik HIER om naar de website van Aquafin te gaan.

U kan zich ook inschrijven op een nieuwsbrief van AquafinKlik hiervoor op 'Dit project volgen' en vul uw gegevens in.

Parkeren tijdens de werken

De parking op het Sint-Amandsplein is tijdens de werken niet toegankelijk.

U kan volgende parkings gebruiken:
- Tijdelijke parking op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat
- Parking Singel
- Parking zwembad Pierebad (Ringlaan)
- Parking Baalhoek

Ook op het Gemeenteplein zullen er binnenkort extra parkeerplaatsen voorzien worden.
 

Afgesloten straten

Klik HIER om het signalisatieplan van de aannemer te bekijken. (fase 1 - vanaf 5/03/2018)

NIEUWSBERICHTEN OVER DE WERKEN


Nieuwsbericht 21/03/2018
Extra parking op Gemeenteplein tijdens werken
 
Afgelopen vrijdag werden op het Gemeenteplein in Strombeek-Bever een aantal bomen gerooid en groenelementen verwijderd. Dit zijn voorbereidende werken voor de aanleg van een tijdelijke parking op het plein. Die parking moet de parkeerproblematiek in de deelgemeente tijdens de grote infrastructuurwerken wat milderen.
 
Grimbergen - Sinds maandag 5 maart is het in Strombeek-Bever niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren. Binnenkort wordt het plein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken aan te leggen. Op het Sint-Amandsplein bevond zich een parking van een honderdtal parkeerplaatsen. Voor bewoners van Strombeek-Bever die geen garage hebben en bezoekers die met de wagen komen, zal het de komende maanden dus extra moeilijk zijn om een parkeerplek te vinden. Deze fase van de werken duurt zeker tot het einde van dit jaar.
 
Om de parkeerproblematiek tijdens de werken wat te milderen, heeft de gemeente besloten om op het Gemeenteplein tijdelijk extra parkeerplaatsen in te richten. Dat plein is momenteel deels een parking en deels groenzone. Op een groot deel van de groenzone komt extra parkeergelegenheid. De mooiste bomen mogen wel blijven. Er wordt ook nagegaan hoe het parkeren rondom het plein zelf geoptimaliseerd kan worden.
 
Het studiebureau dat ook voor de gemeente werkt in het kader van de masterplan-werken, heeft de opdracht gekregen om de plannen voor een tijdelijke parking te tekenen.
 
Door het gemeentebestuur werd een poos geleden ook al een extra parkeerzone aangelegd op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat. Daarnaast wordt tijdens de werken ook verwezen naar de parkings aan de Singel, het Pierebad en de Baalhoek. Ook aanvullende mogelijkheden worden nog verder onderzocht.


Nieuwsbericht 09/03/2018
Toegankelijkheid Sint-Jozefschool, CVO en kinderdagverblijf SAM tijdens de werken
 
Deze week zijn de voorbereidingen voor de werken in het centrum van Strombeek-Bever gestart. Het gaat om ingrijpende infrastructuurwerken die zullen lopen van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein. De toegangen van de vrije basisschool Sint-Jozef, het Centrum voor Volwassenenonderwijs en het kinderdagverblijf SAM zullen de komende maanden in de werfzone liggen. Daarom worden maatregelen genomen om een veilige bereikbaarheid te verzekeren.
 
Grimbergen – Sinds maandag 5 maart is het niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren. De Kloosterstraat is sinds dinsdag afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit zijn de voorbereidingen voor de grote infrastructuurwerken die in de dorpskern van de deelgemeente Strombeek-Bever op til zijn.
 
Binnenkort worden de Kloosterstraat en het Sint-Amandsplein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Onder het plein komt ook een bufferbekken. De werken aan het Sint-Amandsplein gaan zeker tot het einde van het jaar duren.
 
In overleg met de aannemer wordt ervoor gezorgd dat het voetpad langs het Sint-Amandsplein tussen de Kloosterstraat en de Grimbergsesteenweg gedurende een eerste fase van de werken nog toegankelijk blijft voor voetgangers. Dit kan echter maar veilig gebeuren door het voetpad met een stevig hek af te sluiten van de rijweg. Hierdoor zullen alle poorten die uitgeven op dit deel van het Sint-Amandsplein voorlopig nog bereikbaar blijven. Ouders zullen hun kinderen echter niet met de wagen voor de schoolpoort kunnen afzetten.
 
Om dit op te vangen wordt in de Grimbergsesteenweg een tijdelijke kiss-and-ridezone ingericht. Hierop zullen in principe vijf tot tien wagens kunnen aanschuiven. In overleg met de school zullen de kinderen er door het schoolteam worden opgevangen en begeleid. Voor het inrichten van de kiss-and-ridezone moeten enkele opgeschoten bomen verwijderd worden. Voor de verharding zal gewerkt worden met een doek, waarop grove en fijne steenslag worden aangebracht. Hierdoor kan het terrein na de werken gemakkelijker hersteld worden.
 
Wanneer de werken ter hoogte van het kruispunt Sint-Amandsstraat - Kloosterstraat - Sint-Amandsplein starten, zal het voetpad voor de Sint-Jozefschool in de werfzone liggen. De eerste poort komende van de Kloosterstraat wordt dan onbereikbaar. De toegangen van het kinderdagverblijf SAM en van het CVO blijven echter wel bereikbaar, komende van de Grimbergsesteenweg. Het toegankelijk gedeelte van het voetpad zal met een stevig hek van de werfzone worden gescheiden. Schoolkinderen zullen dan hetzij de toegang van het CVO, hetzij de toegang via de kiss-and-ridezone moeten gebruiken.
 
Binnenkort worden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd op het Gemeenteplein. Deze zijn tijdelijk van aard en moeten helpen om het verlies aan parkeerplaatsen door de werken op het Sint-Amandsplein op te vangen.
 
Inwoners die op zoek zijn naar meer gedetailleerde informatie over de werken, kunnen terecht op de gemeentelijke website


Nieuwsbericht 06/03/2018
Markt Strombeek-Bever verhuist naar cultuurcentrum tijdens werken
 
Tijdens de werken in het centrum van Strombeek-Bever zal de zondagsmarkt verplaatst worden naar het cultuurcentrum. De kramen zullen opgesteld worden naast de fontein aan het Gemeenteplein.
 
Grimbergen – Deze week zijn er grote infrastructuurwerken gestart in de dorpskern van Strombeek-Bever. Het Sint-Amandsplein zal opgebroken worden voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken en vervolgens heringericht worden.
 
Hierdoor kan de zondagsmarkt van Strombeek-Bever niet op zijn gewoonlijke plek plaatsvinden. Daarom zullen de kramen tijdens de werken een plaats krijgen aan het cultuurcentrum, naast de fontein.


Nieuwsbericht 02/03/2018
Volgende week starten riolerings- en wegeniswerken in centrum Strombeek-Bever
Gemeente verwijst naar alternatieve parkeergelegenheden
 
Vanaf maandag 5 maart zal het niet meer mogelijk zijn om op het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever te parkeren omdat de grote werken voor de plaatsing van een bufferbekken starten. Ook in de Kloosterstraat wordt er gewerkt en daar zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.
 
Grimbergen – Volgende week is het zover, dan start een nieuwe fase in de realisatie van het masterplan Strombeek-Bever. Deze fase, die loopt van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein, zal de meest ingrijpende zijn en een grote impact hebben op de dorpskern.
 
Parking Sint-Amandsplein gesloten
 
De parking op het Sint-Amandsplein zal vanaf volgende week niet meer toegankelijk zijn. Om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren, werd door het gemeentebestuur een tijdje geleden al een parkeerzone aangelegd op het vroeger voetbalveld op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat. Daarnaast wordt ook verwezen naar de parking aan de Singel, het Pierebad en aan de Baalhoek. Ook aanvullende mogelijkheden worden nog verder onderzocht.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft al beslist om een deel van het Gemeenteplein dat vandaag nog als groenperk is ingericht eveneens als parkeerzone in te richten, met behoud van de mooiste bomen. Er wordt ook nagegaan hoe het parkeren rondom het plein zelf kan worden geoptimaliseerd.
 
Haltes De Lijn verplaatst
 
Tijdens de werken zullen de ook de bushaltes (lijnen 230 – 231 – 232 – 820) van De Lijn verplaatst worden. Reizigers wordt aanbevolen de website van De Lijn te consulteren.
 
Wegomleidingen
 
Vanaf maandag wordt de Kloosterstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. De bewoners zullen in een eerste fase wel nog tot aan hun woning geraken, maar dienen hierbij rekening te houden met de geplaatste signalisatie en de concrete aanwijzingen van de aannemer ter plaatse. Zij ontvingen een brief van de aannemer in de bus.
 
Toegang school wordt verplaatst
 
Omdat de ingang van de Sint-Jozefschool en het CVO zich binnen de werf bevindt, zal er een nieuwe toegang buiten de werfzone georganiseerd worden.
 
De gemeente en de nv Aquafin bouwen al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden enkele jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond.
 
Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met een studiebureau een masterplan voor Strombeek-Bever uitgetekend. Bedoeling van dit masterplan is om de deelgemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen. 
 


Nieuwsbericht 09/07/2015
Voorbereiding start werken masterplan Strombeek-Bever
Aquafinwerken worden gekoppeld aan herinrichting straten en pleinen
 
Eind 2016 start Aquafin met een nieuwe fase van de werken aan het rioleringstelsel in Strombeek-Bever. Het gemeentebestuur zal aansluitend op die werken i.s.m. de firma's Grontmij en Infraplan de straten en pleinen herinrichtingen volgens het masterplan.
 
De firma Aquafin bouwt al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden een tweetal jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond. Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.
 
Daarom heeft het gemeentebestuur van Grimbergen aan Aquafin gevraagd om te wachten met de werken om hen de tijd te geven om zelf een firma aan te stellen voor het ontwerp en de uitvoering van de verfraaiing van de straten. Uiteindelijk werden twee firma's aangesteld. De firma Grontmij zal de herinrichting van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat coördineren en de firma Infraplan zorgt voor de herinrichting van de Temselaan, de Bouchoutlaan, de Acacialaan, de Hazelaarstraat, de Lakensesteraat en het Otto De Mentockplein.
 
Om alles zo grondig en zo efficiënt mogelijk aan te pakken, zat het gemeentebestuur al verschillende keren samen met de firma's Grontmij en Infraplan. Onlangs had er ook een eerste vergadering plaats met de vertegenwoordigers van alle nutsmaatschappijen om het verloop van de werken te bespreken en alle onderdelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
 
De precieze timing van de werken zal pas later duidelijk worden, maar waarschijnlijk starten de eerste werken aan de nutsleidingen al in het najaar van 2016.
 
In de Meisestraat en de Poststraat zal de gemeente zelf integraal investeren in gelijksoortige werken aan het rioleringsstelsel. Die rioleringswerken, voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen, worden voorzien vanaf het najaar van 2016.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met het studiebureau Starzak Strebicki gewerkt aan een masterplan voor Strombeek-Bever. Bedoeling van dit masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.​ Eind april 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen het gedeelte van het masterplan goed dat betrekking heeft op de inrichting van het openbaar domein. Wanneer de straten en pleinen na de rioleringswerken bovengronds opnieuw worden aangelegd, zal hiermee rekening gehouden worden. Elke straat zal ingericht worden in overeenstemming met haar functie binnen het circulatieplan voor Strombeek-Bever, dat mee deel uitmaakt van de ruimere visie die in het masterplan wordt ontwikkeld. Deze visie kwam tot stand op basis van inbreng van verschillende kerngroepen en input van bewoners. Straten en pleinen moeten door hun inrichting een evenwichtig en kwalitatief samenleven bevorderen. De eerste zichtbare realisaties van het masterplan zullen dus gekoppeld zijn aan de uitvoering van rioleringswerken, die op hun beurt moeten helpen om zuiver water in beken en rivieren te krijgen en om wateroverlast te voorkomen. Op die manier staat de levenskwaliteit twee keer voorop!