Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

MASTERPLAN STROMBEEK-BEVER

PRESENTATIES Infovergadering 19 februari 2018 - Masterplan/infrastructuurwerken Strombeek-Bever
 

Op maandag 19 februari 2018 heeft het gemeentebestuur een informatievergadering gehouden over de geplande werken in Strombeek-Bever met betrekking tot de planning, de werken en de bereikbaarheid van de dorpskern. Hieronder vindt u de presentaties van deze informatievergadering:

Klik HIER voor de 'stand van zaken Projectenrealisatie' en de geplande omleidingen van de busmaatschappij De Lijn.

Klik HIER voor een voorstelling van het nieuwe hoekgebouw (Wemmelsestraat/Victor Soensstraat) voor de bibliotheek/het OCMW.

Klik HIER voor de presentatie met betrekking tot de geplande AQUAFIN-werken.

Klik HIER voor de presentatie van BESIX INFRA met betrekking tot de geplande afkoppelingswerken.

Waarom afkoppelen (scheiden van afval-/ en regenwater)? Klik HIER voor het informatiefilmpje.

Klik HIER voor het circulatieplan (5/3/2018 - 30/11/2018).

PERSBERICHT
 

Infovergadering infrastructuurwerken Strombeek-Bever
Maandag 19 februari om 20 uur in het cultuurcentrum
 
Op maandag 19 februari organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de geplande werken in Strombeek-Bever. Als alles volgens planning loopt, starten die in maart. Deze werken zullen een grote impact hebben op de bereikbaarheid van de dorpskern. Tijdens de informatieavond wordt toegelicht wat er allemaal staat te gebeuren.
 
Als alles volgens planning verloopt, start in maart een nieuwe fase in de realisatie van het masterplan Strombeek-Bever. Deze fase, die loopt van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein, zal de meest ingrijpende zijn en een grote impact hebben op de dorpskern.
 
Tijdens de informatieavond wordt het verloop van de werken toegelicht en wordt er meer informatie gegeven over wegomleidingen, maatregelen voor het openbaar vervoer en de schoolgaande jeugd.
 
De gemeente en de nv Aquafin bouwen al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden enkele jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond.
 
Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden. Ook in de Meisestraat en de Poststraat vonden recent gelijkaardige werken plaats.
 
Gelijktijdig met de wegenwerken zijn er ook een aantal andere infrastructuurwerken lopende of gepland in Strombeek-Bever. De gemeentelijke basisschool ’t Villegastje, die al jaren kampt met een capaciteitsprobleem, wordt uitgebreid en op de hoek van de Wemmelsestraat met de Victor Soensstraat komt er een nieuw gebouw voor de bibliotheek, het OCMW en aanvullende diensten.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met een studiebureau een masterplan voor Strombeek-Bever uitgetekend. Bedoeling van dit masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.​ 
 
Maandag 19 februari om 20 uur
Cultuurcentrum, Gemeenteplein z/n te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)