Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

MASTERPLAN STROMBEEK-BEVER 

Nieuwsbericht (18/01/2016)

Maandag 1 februari 2016 om 20 uur in het cultuurcentrum
Op maandag 1 februari organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen opnieuw een informatievergadering over het masterplan van Strombeek-Bever. Tijdens deze infovergadering zal de stand van zaken van het masterplan, de timing van de werken en het instellen van het circulatieplan toegelicht worden.
 
In 2016 start Aquafin met een nieuwe fase van de werken aan het rioleringstelsel in Strombeek-Bever. Het gemeentebestuur zal aansluitend op die werken i.s.m. de firma's Grontmij en Infraplan de straten en pleinen herinrichtingen volgens het masterplan.
 
De firma Aquafin bouwt al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden een tweetal jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond. Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.
 
Er werden twee firma's aangesteld. De firma Grontmij zal de herinrichting van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat coördineren en de firma Infraplan zorgt voor de herinrichting van de Temselaan, de Bouchoutlaan, de Acacialaan, de Hazelaarstraat, de Lakensesteraat en het Otto De Mentockplein.
 
De precieze timing van de werken zal pas later duidelijk worden, maar waarschijnlijk starten de eerste werken aan de nutsleidingen al in het najaar van 2016.
 
In de Meisestraat en de Poststraat zal de gemeente zelf integraal investeren in gelijksoortige werken aan het rioleringsstelsel. Die rioleringswerken, voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen, worden voorzien vanaf het najaar van 2016.
 
De gemeentelijke basisschool 't Villegastje kampt al jaren met een capaciteitsprobleem. In het kader van het masterplan is beslist om de school op de huidige locatie te behouden en uit te breiden. Er werd ondertussen een architect aangeduid en de eerste plannen zijn opgemaakt.
 
Op de hoek van de Wemmelsestraat met de Victor Soensstraat komt er een nieuw gebouw voor de bibliotheek, het OCMW en aanvullende diensten. Voor dit gebouw zal de gemeente een architectuurwedstrijd organiseren.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met het studiebureau Starzak Strebicki gewerkt aan een masterplan voor Strombeek-Bever. Bedoeling van dit masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.​ Eind april 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen het gedeelte van het masterplan goed dat betrekking heeft op de inrichting van het openbaar domein. Wanneer de straten en pleinen na de rioleringswerken bovengronds opnieuw worden aangelegd, zal hiermee rekening gehouden worden. Elke straat zal ingericht worden in overeenstemming met haar functie binnen het circulatieplan voor Strombeek-Bever, dat mee deel uitmaakt van de ruimere visie die in het masterplan wordt ontwikkeld. Deze visie kwam tot stand op basis van inbreng van verschillende kerngroepen en input van bewoners. Straten en pleinen moeten door hun inrichting een evenwichtig en kwalitatief samenleven bevorderen. De eerste zichtbare realisaties van het masterplan zullen dus gekoppeld zijn aan de uitvoering van rioleringswerken, die op hun beurt moeten helpen om zuiver water in beken en rivieren te krijgen en om wateroverlast te voorkomen. Op die manier staat de levenskwaliteit twee keer voorop!
 
Maandag 1 februari 2016 om 20 uur
Cultuurcentrum, Gemeenteplein z/n te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Nieuwbericht 18/01/2016