Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Inspraakdag 21 juni 2018

Burgerbevraging en inspraakmoment Grimbergen

Gemeentebestuur bevraagt inwoners voor opmaak omgevingsanalyse
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen gaat haar inwoners bevragen over wat er leeft in de gemeente. 1.400 inwoners ontvangen een vragenlijst in de bus en er volgt ook een inspraakmoment met thematafels waarop inwoners hun mening over een aantal onderwerpen kwijt kunnen.
 
In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar moet elk nieuw gemeentebestuur, samen met het OCMW, een meerjarenplan voor de komende zes jaar opstellen. Dit is steeds een moeilijke oefening, waarbij gewikt en gewogen wordt waaraan de beschikbare middelen zullen worden besteed.
 
Om hiervoor een goede basis te hebben, moet voorafgaandelijk een zogenaamde omgevingsanalyse worden gemaakt. Een omgevingsanalyse is een instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen, ondernemingen… Hierbij worden allerhande gegevens onder de loep genomen (bevolkingsaantal, leeftijdspiramide, inkomen van de bevolking…). Uiteraard is het zeer belangrijk om bij het maken van de omgevingsanalyse ook de verwachtingen van de inwoners in kaart te brengen.
 
Daarom krijgen 1.400 willekeurig gekozen Grimbergenaren in mei een vragenlijst in de bus. In de enquête komen verschillende thema’s aan bod, waaronder de leefomgeving en de dienstverlening van gemeente en OCMW.
 
De vragenlijst is een eerste stap in de analyse. Nadien volgt er ook een inspraakmoment met thematische gesprekstafels (mobiliteit, dienstverlening, welzijn…). Alle Grimbergenaren kunnen hiervoor inschrijven.
 
Op basis van de resultaten van de bevraging en het inspraakmoment worden de sterke en zwakke punten van de gemeente in kaart gebracht. Die vormen dan mee de basis voor de opmaak van het meerjarenplan voor de komende legislatuur.
 
Inspraakmoment
Wanneer? Donderdag 21 juni 2018 om 19.30 uur
Waar? Gemeentehuis, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
Inschrijven? Klik HIER