Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Meerjarenplan 2020-2025

 

Politiezone

Besluit gemeenteraad 25 juni 2020 - Goedkeuring jaarrekening 2019 (Publicatiedatum 08/07/2020)

Jaarrekening 2019 deel 1 (Publicatiedatum 08/07/2020)
Jaarrekening 2019 deel 2 (Publicatiedatum 08/07/2020)

OCMW

Besluit raad voor maatschappelijk welzijn 25/06/2020 - Goedkeuring jaarrekening 2019 (Publicatiedatum 06/07/2020)

Jaarrekening 2019 (Publicatiedatum 06/07/2020)

OCMW - Documentatie bij jaarrekening 2019

Doelstellingenrealisatie 2019
Waarderingsregels OCMW


Gemeente

Besluit gemeenteraad 25/06/2020 - Goedkeuring jaarrekening 2019 (Publicatiedatum 26/06/2020)

Jaarrekening 2019 deel 1 (Publicatiedatum 26/06/2020)
Jaarrekening 2019 deel 2 (Publicatiedatum 26/06/2020)

AGB

Besluit raad van bestuur AGB 25/06/2020 - Goedkeuring jaarrekening 2019 (Publicatiedatum 26/06/2020)

Jaarrekening 2019 (Publicatiedatum 26/06/2020)


Meerjarenplan 2020-2025  - Gemeente en OCMW (Publicatiedatum 20/12/2019)

Meerjarenplan 2020-2025
Gemeenteraadsbeslissing 
 
Meerjarenplan 2020-2025 - AGB (Publicatiedatum 20/12/2019 )

Meerjarenplan 2020-2025
Gemeenteraadsbeslissing

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente en OCMW

Beleidsdoelstellingsboom
Overzicht alle doelstellingen actieplannen acties
Nominatieve subsidies 
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Overzicht entiteiten
Overzicht personeelsbezetting gemeente
Overzicht personeelsbezetting OCMW
Overzicht belastingen 2020-2025 

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - AGB

Overzicht alle doelstellingen actieplannen acties
Overzicht beleidsvelden en beleidsdomeinen
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Omgevingsanalyse 2018

Inspiratienota 2018
Interne analyse - bijlage I - rapport Audit Vlaanderen
Interne analyse - bijlage II - presentatie documentenanalyse
Externe analyse - bijlage I - cijfertabellen
Externe analyse - bijlage II - rapport bevolkingsbevraging
Externe analyse - bijlage III - documentatie denkdag


Beleidsrapporten 2019

Gemeente

- Getekende gemeenteraadsbeslissing 27/6/2019 Jaarrekening gemeente
- Jaarrekening 2018 - deel 1
- Jaarrekening 2018 - deel 2

OCMW

- Getekende beslissing raad voor maatschappelijk welzijn 27/6/2018 Jaarrekening OCMW
- Jaarrekening 2018

AGB

- Getekende gemeenteraadsbeslissing 27/6/2019 Jaarrekening AGB
- Jaarrekening 2018 - deel 1
- Jaarrekening 2018 - deel 2