Meldingsplicht

In sommige gevallen wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding aan het college van burgemeester en schepenen. Een melding dient steeds via het Omgevingsloket ingediend te worden.

Welke handeling meldingsplicht zijn, kan u hier terugvinden: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019369&param=inhoud
 
OPGELET: Ook werken die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht kunnen door de overheid onderworpen worden aan meldingsplicht. In de gemeente Grimbergen is de bevestiging van niet-lichtgevende uithangborden met een totale oppervlakte van 4m² meldingsplichtig.