Meldingspunt groen

De gemeente staat in voor het onderhoud van het openbaar groen en de begraafplaatsen in Grimbergen.

Indien u vragen of meldingen heeft in verband met het openbaar groen (aanvraag tot maaien van bermen of openbare grasperken, snoeien of rooien van bomen, verwijderen van schadelijke planten op openbaar domein, …), kan u daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier op het digitaal loket.

Onderhoud kleine gemeentelijke grasperken

Heeft u als inwoner interesse om een grasperk in uw buurt regelmatig te onderhouden en te maaien? Schrijf u dan in via het digitaal loket.

Na controle kunnen inwoners die zich inschrijven voor dit initiatief hiervoor als tegemoetkoming een GFT-zak van 60 liter per 2 m² af te maaien gras en per onderhoudsseizoen ter beschikking krijgen.