Meldingspunt groen

De gemeente staat in voor het onderhoud van het openbaar groen en de begraafplaatsen in Grimbergen.

Indien u vragen of meldingen heeft in verband met het openbaar groen (aanvraag tot maaien van bermen of openbare grasperken, snoeien of rooien van bomen, verwijderen van schadelijke planten op openbaar domein, …), kan u daarvoor onderstaand aanvraagformulier invullen.