Mijn VerbouwPremie

Voor wie en welke categorieën?

1. Eigenaar-bewoner (per inkomenscategorie)

U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de woning die of het appartement(open definitie) dat u op de aanvraagdatum(open definitie) zelf als hoofdverblijfplaats(open definitie) bewoont volgens het bevolkingsregister en waarvan u eigenaar bent. Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom(open definitie), vruchtgebruik(open definitie), erfpacht(open definitie), recht van opstal(open definitie) of mede-eigendom(open definitie). In dit geval zullen uw gezinsinkomen (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag) en gezinssamenstelling (op het moment van de premieaanvraag) bepalen voor welke werken u een premie kunt aanvragen en hoe hoog de premie is.

 • In Mijn VerbouwPremie wordt rekening gehouden met het inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en de wettelijke partner(open definitie) (gehuwd of wettelijk samenwonend) volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag. Het inkomen van inwonende werkende kinderen telt niet mee als ze geen eigenaar zijn of als ze naakte eigenaar(open definitie) zijn. Het telt wel mee als ze eigenaar zijn in volle eigendom(open definitie), vruchtgebruik(open definitie), erfpacht of recht van opstal(open definitie) hebben. Het inkomen heeft betrekking op de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen, de afzonderlijke belastbare inkomsten, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbaar inkomen kunt u raadplegen op uw laatst beschikbare aanslagbiljet in ‘My Minfin’, de online applicatie van de FOD Financiën, onder de rubriek ‘Detail van de berekening (vervolg)’.
   • Het gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u op uw aanslagbiljet terug onder de rubriek ‘Gezamenlijk belastbaar inkomen’, waar u moet kijken naar het bedrag vermeld op de lijn ‘ Gezamenlijk belastbaar inkomen’
   • Als u ook afzonderlijk belastbare inkomsten hebt ontvangen, staan die op uw aanslagbiljet vermeld onder de rubriek ‘Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten’, waar u moet kijken naar het bedrag vermeld op de lijn ‘Netto inkomen’.
  • Het leefloon wordt niet vermeld op uw aanslagbiljet. Hiervoor raadpleegt de Vlaamse overheid een databank van de OCMW’s. U kunt het OCMW raadplegen voor meer informatie over het uitgekeerde leefloon.
  • De inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap wordt niet vermeld op uw aanslagbiljet. Hiervoor raadpleegt de Vlaamse overheid een databank van de FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap.
  • Woont u feitelijk samen in de woning waarvoor u een premie aanvraagt en bent u of uw partner geen eigenaar? Dan wordt met het inkomen van de partner die geen eigenaar is geen rekening gehouden. Enkel wanneer de eigenaar de investeerder(open definitie) en rechthebbende is én de premie aanvraagt, wordt de doelgroep bepaald op basis van het inkomen. Vraagt de partner die géén eigenaar is de premie aan, dan krijgt u de premie volgens de hoogste inkomenscategorie.
 • Daarnaast wordt er rekening gehouden met uw gezinssituatie, met name met het aantal personen ten laste. Als persoon ten laste(open definitie) komt in aanmerking:
  • kind dat op de aanvraagdatum(open definitie) bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald
  • kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op de aanvraagdatum op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt
  • persoon die op de aanvraagdatum beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Er wordt gewerkt met 3 inkomenscategorieën.

De inkomensgrenzen voor 2023 worden als volgt bepaald:

 1. U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:
  • 40.860 euro voor een alleenstaand persoon
  • 57.190 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 57.190 euro voor een koppel, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste.
 2. U behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als uw jaarlijks inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:
  • 40.860 euro - 51.990 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57.190 euro - 74.280 euro voor een persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 57.190 euro - 74.280 euro voor een koppel, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste.
 3. U behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als uw jaarlijks inkomen hoger is dan:
  • 51.990 euro voor een alleenstaande persoon
  • 74.280 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  • 74.280 euro voor een koppel, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste
  • Ook indien u geen eigenaar-bewoner bent, valt u onder deze doelgroep.

Wanneer uw inkomen of gezinssituatie wijzigt, kunt u in een andere inkomenscategorie terecht komen. Op de aanvraagdatum(open definitie) van de premie kunt u slechts tot 1 inkomenscategorie behoren. Het kan wel dat u bij een tweede premieaanvraag voor een andere categorie van werken in een andere inkomenscategorie zit dan bij een eerste premieaanvraag.

Handige overzichten

Inkomensgrenzen 2022Laagste inkomenscategorieMiddelste inkomenscategorieHoogste inkomenscategorie
Alleenstaande≤ 36.278 euro36.278 euro - 46.170 euro> 46.170 euro
Alleenstaande + 1 persoon ten laste≤ 50.787 euro, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste50.787 euro - 65.960 euro, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste> 65.960 euro, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste
Koppel≤50.787 euro, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste50.787 euro - 65.960 euro, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste> 65.960 euro, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste
Inkomensgrenzen 2023Laagste inkomenscategorieMiddelste inkomenscategorieHoogste inkomenscategorie
Alleenstaande≤ 40.730 euro40.730 euro - 51.840 euro> 51.840 euro
Alleenstaande + 1 persoon ten laste≤ 57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste57.020 euro - 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste> 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
Koppel≤57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste57.020 euro - 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste> 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
Laagste
inkomenscategorie
Werken die in aanmerking komen:Bedrag: 50% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie.
Middelste
inkomenscategorie
Bedrag: 35% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie.
Hoogste
inkomenscategorie

Bedrag: vast bedrag per m2 isolatie/glas of per installatie hernieuwbare energie.

2. Verhuurder aan de Woonmaatschappij

Als u de woning of het appartement verhuurt(open definitie) via een sociaal verhuurkantoor, komt u steeds in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht uw inkomen.

Werken die in aanmerking komen:

Bedrag: 50% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, behalve hernieuwbare energie.

3. Niet eigenaar-bewoner

U kunt Mijn VerbouwPremie ook aanvragen voor een woning of appartement(open definitie) of zelfs een niet-residentieel gebouw dat u niet zelf bewoont maar waarin u investeert, ook al bent u geen eigenaar van dit gebouw. Ook huurders komen in aanmerking.

Ook rechtspersonen, inclusief VME(open definitie)’s, kunnen een premie aanvragen voor ieder type van gebouw voor energie-efficiëntie investeringen zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler. In dit geval hangt de premiehoogte niet af van uw gezinsinkomen of gezinssamenstelling.

Werken die in aanmerking komen:

Bedrag: vast bedrag per m2 isolatie/glas of per installatie hernieuwbare energie.

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Ga naar het online loket